Sportverenigingen: personeel, leden en vrijwilligers

Leden en vrijwilligers zijn belangrijk voor sportverenigingen. Lees wat u kunt doen om mensen te vinden en te houden. En hoe de gemeente u hierbij kan helpen.

Wilt u als Haagse sportvereniging meer leden werven en nieuwe en bestaande leden behouden? Bespreek dit met een sportconsulent van de gemeente.

Handboek Ledenwerving en -behoud

Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (SWSDH) en de gemeente maakten samen een praktisch handboek over leden werven en behouden.

Dit handboek:

 • Helpt bij het maken van regels.
 • Biedt allerlei handige hulpmiddelen. Zoals een vragenlijst om te begrijpen waarom een lid opzegt. Of wat uw vereniging beter kan doen.
 • Legt uit hoe u de sterke en zwakke kanten van uw vereniging en de kansen en bedreigingen in de omgeving kunt onderzoeken (SWOT-analyse).
 • Helpt bij het maken van een communicatieplan.

Het Handboek Ledenwerving en -behoud is gratis verkrijgbaar voor Haagse sportverenigingen. Wilt u dit handboek ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: info@swsdh.nl, einde link. .

Vrijwilligers zijn hard nodig voor een sportvereniging. Het is dan ook belangrijk om hier aandacht voor te hebben. De gemeente helpt uw sportvereniging op een aantal manieren.

De gemeente maakt voorbeelden van een goed beleidsplan en een plan van aanpak voor vrijwilligers. Dat kan uw sportvereniging daarna gebruiken. Ook maakt de gemeente kant-en-klare beschrijvingen van functies en taken. Hiermee kunt u een vacaturetekst schrijven. U krijgt bericht van de gemeente wanneer de documenten er zijn.

Bespreek uw vrijwilligersbeleid met uw sportconsulent. En kijk samen hoe de gemeente u kan helpen. De gemeente organiseert cursussen en kan u helpen met een beleidsplan.

Taakie: digitale assistent voor vrijwilligerszaken

Alle Haagse sportverenigingen kunnen tot eind 2021 gratis gebruikmaken van Taakie. Met dit online platform kunt u in 3 stappen vrijwilligers werven en behouden. Het platform is speciaal voor Haagse verenigingen. Aanmelden kan via de Begin externe link: website van Taakie(Externe link), einde externe link.. Daar kunt u ook een filmpje bekijken.

Creatief vrijwilligersbeleid

Dit traject helpt u om creatief na te denken en nieuwe oplossingen te bedenken. U kunt uw eigen vraag inbrengen. Het traject zorgt voor praktische oplossingen waarmee u meteen aan de slag kunt. Het traject duurt 3 avonden. Aan ieder traject kunnen maximaal 7 verenigingen meedoen. Neem contact op met uw sportconsulent voor meer informatie en aanmelden.

Vrijwilligersacademie: cursussen voor vrijwilligers

Uw vrijwilligers kunnen meer leren over onderwerpen die ze in hun vrijwilligerswerk tegenkomen. Via de Begin externe link: Vrijwilligersacademie(Externe link), einde externe link. bieden verschillende organisaties cursussen aan. Zo kunnen uw vrijwilligers zich verder ontwikkelen en wordt de kwaliteit van het werk beter.

Een expert kan u helpen met ingewikkelde zaken. Bijvoorbeeld met het maken van vrijwilligersbeleid, het inrichten van commissies of het werven van vrijwilligers. Het gaat om wat past bij uw vereniging. Het is belangrijk dat er vooraf een duidelijk beeld is van wat uw doelen zijn. Heeft u interesse? Neem contact op met uw sportconsulent.

Haagse sportverenigingen kunnen een STiP-medewerker aannemen. Voor korte of kleine klussen kunt u een beroep doen op het flexibele STiP-team. Dit is handig voor kleine verenigingen.

STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. STiP-banen zijn tijdelijke banen waar mensen weer werkervaring kunnen krijgen. De taken van een STiP-medewerker op een sportcomplex zijn bijvoorbeeld:

 • extra schoonmaakwerkzaamheden
 • klein onderhoud aan gebouwen en groen
 • makkelijke beheertaken zoals het ontvangen van bezorgers.

Bij het werk krijgt de STiP-medewerker begeleiding van de sportvereniging en een jobcoach van de gemeente. Een STiP-medewerker is zo’n 32 tot 36 uur per week beschikbaar.

Voorwaarden

 • Een STiP-baan is voor 1 jaar.
 • De STiP-medewerker stopt op het moment dat hij/zij een baan heeft gevonden.
 • De sportvereniging zorgt voor begeleiding en maakt hierover afspraken met de jobcoach.
 • De STiP-medewerker mag onder werktijd cursussen volgen die de gemeente ondersteunt.

Eenmalige klussen

U kunt ook een aanvraag doen voor het flexibele STiP-team. Dit team kan makkelijke kleine klussen en ongeschoold werk oppakken. Bijvoorbeeld:

 • reclameborden schoonspuiten
 • grote schoonmaak van kantine
 • makkelijke verfklussen binnen
 • afval opruimen.

Zijn de klussen wat moeilijker? Roep dan de hulp in van het Begin link: gemeentelijk serviceteam, einde link. .

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor een STiP-medewerker of het flexibele STiP-team bij uw sportconsulent. Vermeld daarbij:

 • Naam vereniging(en)
 • Gaat het om een vaste STiP-medewerker of een klus voor het flexibele STiP-team?
 • Korte omschrijving van het werk, taken en aantal dagen/uren
 • Korte omschrijving van de begeleiding door de sportvereniging.
 • Voorkeur startdatum
 • Contactgegevens
 • De vraag is meestal groter dan het aantal kandidaten. Bij het beoordelen van de aanvragen kijkt de gemeente naar hoe oud de aanvraag is en de gewenste startdatum.
 • Of de aanvraag van meer dan 1 vereniging is. Een gezamenlijke aanvraag van meerdere verenigingen op een sportpark gaat voor. Vaak kan een STiP-medewerker bij meer dan 1 vereniging werken.

Contact

Neem voor meer informatie over het werven van leden, vrijwilligersbeleid, projectmanagement en STiP-medewerkers contact op met Begin link: uw sportconsulent, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070