De gemeente heeft een sportnota gemaakt na gesprekken met vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportbonden en wijk- en welzijnsorganisaties in de stad. De nota bevat het sportbeleid van de gemeente voor de periode 2015-2030.

Sportnota 2015-2030

De gemeente heeft in de nota ‘Den Haag sportief in beweging, Sport maakt Den Haag sterker’ haar sportbeleid beschreven voor de lange termijn. Uitgangspunt is dat alle Hagenaars hun leven lang kunnen sporten en dagelijks bewegen en dat dit vanzelfsprekend is. Daarnaast benadrukt de gemeente dat sport mensen met elkaar verbindt. Sport heeft een maatschappelijke functie.

Doelen

De belangrijkste doelen van het sportbeleid van de gemeente zijn:

  • De komende 4 jaar speciale aandacht voor sporten op maat voor leeftijdsgroepen en voor Hagenaars met een beperking. Een wijksportaanpak waardoor bewoners van alle wijken evenveel kansen hebben om mee te doen aan sportactiviteiten.
  • De kansen voor talenten om door te stromen naar topsport optimaal maken. Zo kan Den Haag het 5e Centrum voor Topsport en Onderwijs worden.
  • Elk jaar een groot topsportevenement in Den Haag voor of sporters met of sporters zonder beperking. Deze evenementen vergroten het sportieve imago van de stad.
  • In de wijken worden elk jaar 070-stadsspelen georganiseerd. Dit gebeurt samen met sportverenigingen, bedrijven, scholen en ander instellingen. Wijkbewoners ontmoeten elkaar tijdens het sporten. Buurtsport- en schoolsporttoernooien in de wijken blijven bestaan.
  • Er komt budget voor ideeën van Hagenaars en organisaties die ervoor zorgen dat meer mensen regelmatig gaan sporten.

Sportnota

Voor meer informatie kunt u de volledige Sportnota lezen: Begin externe link: Den Haag sportief in beweging, Sport maakt Den Haag sterker(Externe link), einde externe link. (bladerbaar PDF bestand).

Meer informatie over deze nota vindt u op Begin externe link: www.denhaag.raadsinformatie.nl(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070