Sportverenigingen moeten zich houden aan de wettelijke regels voor het schenken van alcoholhoudende drank die gelden voor paracommerciële rechtspersonen.

Regels Alcoholwet voor sportverenigingen

Andere voorbeelden van paracommerciële rechtspersonen zijn buurthuizen of kerken die horeca in eigen beheer hebben. De huidige Alcoholwetgeving is geldig per 1 juni 2021.

Leeftijdsgrens 18 jaar

De Alcoholwet verbiedt het verstrekken van alcoholhoudende drank aan minderjarigen.

  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, sportkantine, winkelcentrum, stationshal of park.
  • De wet maakt geen onderscheid tussen zwak-alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit wat voor soort alcohol jongeren onder de 18 jaar bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
  • Er mogen zwak-alcoholische dranken worden geschonken aan personen ouder dan 18 jaar, ook als er minderjarigen aanwezig zijn. Uiteraard geldt dit alleen voor sportverenigingen in het bezit van een exploitatievergunning en een alcoholwetvergunning.

Sterke drank

De overheid wil tegengaan dat jongeren in aanraking komen met sterke drank in een niet-reguliere horeca-inrichting. Daarom is het verstrekken van sterke drank verboden in onderwijs-, sport- en jeugdinstellingen. Sportverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen voor het schenken van sterke drank op dagen/tijden waar niet of nauwelijks minderjarigen aanwezig zijn. Deze ontheffing kan worden aangevraagd bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via Begin link: intakevergunningen@denhaag.nl, einde link. of (070) 752 92 03.

Verantwoordelijkheid barmedewerker

De barmedewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig verstrekken van alcohol aan bezoekers van de kantine. Dit is opgenomen in artikel 20, 1e lid van de Alcoholwet. Deze bepaling houdt in dat:

  • de barmedewerker geen alcohol verstrekt aan een minderjarige
  • de barmedewerker bij de verstrekking de leeftijd vaststelt (18 plus) bijvoorbeeld door een verzoek om legitimatie
  • de barmedewerker in het geval van verkoop van de alcohol aan een meerderjarige beoordeelt of de alcohol vervolgens ook niet kennelijk bestemd is voor een minderjarige

Overtredingen Alcoholwet

Als toezichthouders van de gemeente constateren dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar, dan krijgt de sportinstelling de 1e keer een waarschuwing. Wordt dit echter 3 keer binnen een jaar geconstateerd, dan wordt de alcoholwetvergunning voor 12 weken geschorst. Er mag dan 12 weken lang geen alcoholhoudende drank worden geschonken.

In het huidige handhavingsmodel ziet u welke andere overtredingen er zijn en welke sancties daar op staan:

Handhavingsmodel horeca en alcohol

(PDF, 0 B)

Schenktijden sportkantine

De gemeente legt geen schenktijden op. Dit is aan sportinstellingen zelf om te bepalen. Het is de verantwoordelijkheid van de sportinstellingen om te voorkomen dat personen onder de 18 jaar alcohol kunnen krijgen. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf bepalen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om op momenten dat de jeugd speelt geen alcohol te schenken.

Sluitingstijden sportkantine

Voor sportverenigingen gelden de sluitingstijden die in de exploitatievergunning staan vermeld.

Aanwezigheidsplicht

Als er alcohol wordt geschonken, moet altijd aanwezig zijn:

  • een leidinggevende die op de vergunningen staat vermeld
  • óf een barvrijwilliger die de IVA (instructie verantwoord alcoholschenken) heeft gevolgd en die in de lijst van barvrijwilligers staat vermeld

Wordt bij controle geconstateerd dat deze persoon afwezig is, dan wordt de sportvereniging door de burgemeester gewaarschuwd. Wordt dit echter 3 keer binnen een jaar geconstateerd, dan worden de vergunningen ingetrokken. De kantine van de sportinstelling wordt dan voor onbepaalde tijd gesloten.

Mogelijkheden leeftijdscontrole

U kunt op verschillende manieren controleren dat de personen aan wie u alcohol verstrekt daadwerkelijk ouder zijn dan 18 jaar. Bijvoorbeeld door:

Opleiding en beleid

Alcohol schenken tijdens bijeenkomsten

Sportverenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bepaalde soorten bijeenkomsten. Zij moeten deze bijeenkomsten dan wel melden.

Meer informatie op .

Zie ook:

Melding doen

Ziet u als lid van de sportvereniging of als bezoeker dat de drank- en horecaregels worden overtreden en wilt u hier melding van doen? Neem dan contact op met het of met de Begin link: gemeente, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070