Positieve sportcultuur: aanpak en informatie voor bij uw vereniging

De gemeente helpt sportverenigingen die willen werken aan een positieve sportcultuur. Een cultuur waarin iedereen met plezier, eerlijk, veilig en zonder zorgen kan sporten. Waar iedereen elkaar en elkaars grenzen respecteert. Waar iedereen mee kan doen en erbij hoort.

Sportverenigingen spelen een grote rol bij het werken aan een positieve sportcultuur. Bij een sportvereniging leren leden respectvol om te gaan met elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, de spelregels en de uitslag van de wedstrijd. Ze leren samen te werken, afspraken na te komen en eerlijk te spelen.

In een positieve sportcultuur hebben deze onderdelen allemaal met elkaar te maken. Het gaat onder andere om:

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Aandacht voor opvoeding (pedagogisch sportklimaat)
  • Inclusie (openstaan voor iedereen)
  • Respect hebben voor elkaar
  • Ouderbetrokkenheid
  • Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.

Begin externe link: Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH)(Externe link), einde externe link. helpt Haagse sportverenigingen hierbij met advies, kennis en hulpmiddelen namens de gemeente. Als u vragen heeft over deze positieve sportcultuur kunt u deze bij WSDH stellen. Ook bieden zij op maat gemaakte cursussen aan.

Heeft u een vraag over een onderwerp binnen een positieve sportcultuur? Wil uw vereniging aan een positieve sportcultuur werken of een cursus erover volgen? Neem contact op met de sportpedagogen via de Begin externe link: website van Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH)(Externe link), einde externe link..

Informatie bij uw vereniging

Wilt u een positieve sportcultuur onder de aandacht brengen bij uw vereniging? En uw leden daarover informatie geven? Vanaf eind 2020 kan de gemeente u daarbij helpen met:

  • regenboogaanvoerdersbanden
  • regenboogvlaggen
  • blauwe kaarten

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070