Rijbewijs uit EU/EER of Zwitserland omwisselen

Komt u in Nederland wonen en heeft u een rijbewijs uit de EU/EER of Zwitserland? Lees hoe u dit omwisselt voor een Nederlands rijbewijs.

Meer informatie over de geldigheid van een Brits rijbewijs vindt u op de website van de Begin externe link: Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg om uw rijbewijs om te wisselen.
 • Een baliemedewerker neemt uw buitenlandse rijbewijs in. U krijgt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De baliemedewerker stuurt uw aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar de RDW.
 • Is alles akkoord? Dan stuurt de RDW u binnen 10 werkdagen een brief. Hierin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Uw Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.
 • U haalt uw rijbewijs persoonlijk op bij Begin link: Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg, einde link. (waar u het heeft aangevraagd). Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een rijbewijs? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.
 • U krijgt uw omgewisselde rijbewijs niet terug. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.

 • Een pasfoto.
  Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Bekijk deze eisen op Begin externe link: de website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..
 • Begin link: Een geldig legitimatiebewijs, einde link. .
 • Het rijbewijs dat u wilt omwisselen. Dit wordt ingenomen.
 • Wilt u een rijbewijs omwisselen dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Grieks? Dan moet u een vertaling van dat rijbewijs meebrengen naar het loket. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • Afhankelijk van uw situatie Begin link: een verklaring van geschiktheid, einde link. .
 • Bent u een buitenlandse student? Dan heeft u ook een bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling nodig.
 • Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.

U staat ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

Kijk voor alle voorwaarden op de Begin externe link: website van het RDW(Externe link), einde externe link..

Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u aan 1 van de volgende eisen voldoen:

Een rijbewijs omwisselen kost € 44,65 (tarief 2023).
U moet deze kosten meteen bij uw aanvraag betalen. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

Maak een afspraak voor het omwisselen van uw rijbewijs.

Bij de aanvraag voor een Nederlands rijbewijs moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. In afwachting van uw nieuwe rijbewijs mag u geen voertuig besturen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070