Parkeervergunning voor mantelzorgers aanvragen

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waarin betaald parkeren geldt? Met een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen uw mantelzorgers en verzorgers bij u parkeren zonder ter plekke te hoeven betalen.

 • U woont in een parkeervergunninggebied in de gemeente Den Haag en u heeft om medische redenen mantelzorg nodig.
 • U kunt aantonen dat u afhankelijk bent van zorg of ondersteuning thuis. Dit kunt u doen met de documenten die u hieronder opgesomd vindt.
 • Uw mantelzorger staat niet ingeschreven op uw adres.
 • Gaat u verhuizen? Dan moet u uw nieuwe adres en vergunningnummer(s) doorgeven aan de Begin link: afdeling Parkeren, einde link. . Verhuist u binnen uw oude vergunninggebied? Dan kunt u uw oude vergunning gebruiken tot het eind van de vermelde periode.
 • Op de mantelzorgvergunning staan 400 (zorg)parkeeruren per jaar. U neemt niet gebruikte uren aan het einde van het vergunningjaar automatisch mee naar het nieuwe vergunningjaar. U kunt maximaal 50 uren meenemen.

 • Een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • Een van de volgende documenten:
  • Een kopie van een geldig Wmo-advies waaruit blijkt dat u mantelzorg krijgt.
  • Een kopie van een CIZ-indicatie voor langdurige zorg in het kader van de Wlz (Wet langdurige Zorg).
  • Een kopie van een indicatie van de wijkverpleegkundige voor wijkverpleegkundige zorg in het kader van de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Leges voor de mantelzorgparkeervergunning kosten € 16,05 in 2023. Dit zijn de eenmalige kosten om uw vergunning aan te vragen.

Ieder vergunningjaar kunt u maximaal 50 uren meenemen van het vorige vergunningjaar. Dit gaat automatisch. Het is in een vergunningjaar eenmalig mogelijk uren bij te kopen. U betaalt dan € 50 voor 50 uur. Kijk voor meer informatie op Begin link: Parkeeruren bijkopen, einde link. .

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de afdeling Parkeren binnen 2 weken contact met u op.

Vraag de parkeervergunning voor mantelzorgers aan met het formulier Parkeervergunning voor mantelzorg.

Parkeervergunning voor mantelzorg

(PDF, 0 B)

Print het formulier, vul het in, voeg de gevraagde stukken bij en stuur het per e-mail naar het e-mailadres dat op het formulier staat.

U moet uw mantelzorger aan- en afmelden. Lees hoe u dat doet op Begin link: Bezoek aan- en afmelden voor parkeren, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070