Opgraven, ruimen en herbegraven

Voor het bewaren van stoffelijke resten uit een algemeen graf en het laten (in)ruimen van een particulier graf kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Neem voor een verzoek tot bewaren van stoffelijke resten contact op met de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen.

  • Herbegraven van stoffelijke resten uit algemeen graf
    De stoffelijke resten van een persoon uit een algemeen graf kunnen (als dit mogelijk is) op verzoek bij een ruiming apart worden gehouden voor herbegraving op een andere plaats. Herbegraven kan bijvoorbeeld in een nieuw of bestaand graf, of opnieuw in een algemeen graf.
  • Ruimen en herbegraven van een particulier graf
    Wanneer de grafrusttermijn van 10 jaar van de laatst begraven persoon in een particuliere grafruimte is verstreken, kan de rechthebbende vragen de stoffelijke resten uit de particuliere grafruimte beschikbaar te houden voor herbegraving. Dit geldt ook voor asbussen en/of urnen.
  • De stoffelijke resten van meerdere overledenen kunnen in 1 beenderenkist onderin de grafruimte worden herbegraven. De beenderenkist neemt 1 begraafplaats in van de totale capaciteit van het graf. De stoffelijke resten kunnen ook naar een andere locatie worden vervoerd of herbegraven worden op het afgesloten gedeelte van de begraafplaats. Het herbegraven op het afgesloten gedeelte van de begraafplaats is gratis.

De wet kent een grafrusttermijn van 10 jaar. Na die tijd mag een graf worden geruimd. De stoffelijke resten van een persoon kunnen na die termijn worden herbegraven.

In bijzondere gevallen kan met toestemming van de burgemeester een stoffelijk overschot al eerder worden opgegraven dan 10 jaar. De stoffelijke resten kunnen alleen worden herbegraven als het om een algemeen graf gaat en de overledene als bovenste in het graf is begraven.

  • Het ruimen van een zandgraf kost € 727
  • Het ruimen van een keldergraf kost € 461
  • Het opgraven van een stoffelijk overschot uit een grafruimte binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar kost € 1.306

Tarieven in 2023.

Kijk voor meer informatie in de Begin externe link: Verordening begraafrechten Den Haag 2021(Externe link), einde externe link. op Overheid.nl.

De doorlooptijd voor het opgraven, ruimen, of herbegraven is 2 weken.

De regelt allerlei zaken rond de begrafenis. Bijvoorbeeld de keuze van het graf en de voorzieningen tijdens de uitvaart. Ook het onderhoud van de graven valt onder deze organisatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070