Toezicht jeugdverblijven

Bent u houder van een jeugdverblijf? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en de handhaving van de kwaliteitseisen in de Wet op de jeugdverblijven.

Op 1 juli 2016 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet op de jeugdverblijven. Daarin wordt toezicht op de kwaliteit van jeugdverblijven geregeld die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor internaten.

Wet op jeugdverblijven

U bent houder van een jeugdverblijf als:

  • U in een half jaar tijd 4 of meer kinderen opvangt
  • Deze kinderen geen gezins- of familierelatie met u hebben
  • De kinderen meer dan de helft van de tijd bij u overnachten, of naar verwachting zullen overnachten.

De Wet op de jeugdverblijven is dan op u van toepassing. Behalve als uw inrichting al onder een andere vorm van wettelijk toezicht valt.

Start jeugdverblijf melden bij de gemeente

Gaat u een jeugdverblijf starten of bent u houder van een jeugdverblijf? Dan moet u dat melden aan de gemeente. Dat kan per mail via Begin link: meldingjeugdverblijf@denhaag.nl, einde link. of per post naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
t.a.v. het hoofd Onderwijszaken
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inspecties van jeugdverblijven? Stuur dan een e-mail naar Begin link: toezichtkinderopvang@ggdhaaglanden.nl, einde link. of bel telefoonnummer (070) 353 72 24 (tijdens kantooruren).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070