Overdrachtsformulier peuter-kleuter

Voor een kind is de overgang van de peuteropvang naar de basisschool een belangrijke stap in de ontwikkeling. Een goede samenwerking tussen peuteropvang en de basisschool draagt eraan bij dat deze overgang voor het kind soepeler verloopt.

Het Haagse overdrachtsformulier peuter – kleuter is een onderdeel van deze samenwerking. Het is een uniform hulpmiddel dat moet bijdragen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind. Door overdracht van gegevens gaat er geen kostbare tijd verloren. De basisschool kan direct op de juiste manier verder werken aan de ontwikkeling van het kind, vanaf het punt waarop het op de peuteropvang is gestopt.

Rugzakjes

Het is de bedoeling dat dit formulier in de maand voor de overgang naar de basisschool wordt ingevuld door een leidster of pedagogisch werker van de peuteropvang en wordt besproken met de ouders van het kind (in het exitgesprek).

Overdracht van gegevens vindt alleen plaats met expliciete toestemming van de ouders.

U kunt het formulier en de toelichtingen hierop hier downloaden:

Overdrachtsformulier peuter-kleuter

(PDF, 97,3 KB)

Toelichting voor leidinggevende, leidsters of pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

(PDF, 107,3 KB)

Toelichting voor directie en intern begeleider van de basisschool

(PDF, 88,4 KB)

Toelichting voor ouders

(PDF, 66,1 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070