Kwaliteit kinderopvang

Om de kwaliteit van kinderopvang te bewaken zijn er regels. De gemeente controleert deze regels met inspecties. U kunt zelf ook bijdragen aan een veilige en gezonde kinderopvang door lid te worden van de oudercommissie.

Kinderopvang is een belangrijke voorziening in de stad. Duizenden kinderen van 0 tot 12 jaar maken er dagelijks gebruik van. De gemeente vindt het belangrijk, dat:

  • De opvang veilig en gezond is.
  • De opvang helpt bij een goede ontwikkeling.
  • U uw kind zonder zorgen naar de opvang kunt brengen.

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Houders van een kindercentrum, gastouderbureau of gastouders moeten voldoen aan de eisen voor kwaliteit volgens de Wet kinderopvang. De Begin externe link: GGD Haaglanden(Externe link), einde externe link. houdt toezicht op de kwaliteit door het houden van inspecties.

Houdt een kinderopvang zich niet aan de de gestelde eisen en regels? Dan kan het college van burgemeester en wethouders de overtreding(en) herstellen of bestraffen. De stappen die het college kan nemen, staan beschreven in de bestuurlijke stukken: Begin externe link: Beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Den Haag 2020 (RIS304034)(Externe link), einde externe link..

Word lid van de oudercommissie

Betrokkenheid van ouders bij de opvang van de kinderen is belangrijk voor goede kinderopvang. Elk kindercentrum en gastouderbureau is wettelijk verplicht een oudercommissie in te stellen.

De oudercommissie geeft advies over de kwaliteit van de kinderopvang. Dit kan bijvoorbeeld advies zijn over:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voeding op het kindercentrum
  • openingstijden
  • tarieven voor de opvang

Gaat uw kind naar de kinderopvang en bent u geïnteresseerd in de oudercommissie? Vraag om informatie bij de opvang van uw kind. Zij kunnen u alles vertellen over hun oudercommissie. U kunt ook terecht voor informatie op de Begin externe link: website van BOinK(Externe link), einde externe link..

Klacht over opvang

Heeft u een klacht over een kindercentrum, gastouderopvang of gastouderbureau? Meld uw klacht dan eerst bij de opvang zelf. Alle instellingen voor kinderopvang zijn wettelijk verplicht een eigen klachtenregeling te hebben. Informatie over de regeling krijgt u bij de instelling.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht ook doorgeven aan de afdeling Toezicht op de kinderopvang (TOKIN) van de GGD op telefoonnummer (070) 353 72 24. En/of aan de afdeling Register Kinderopvang op telefoonnummer (070) 353 57 77.

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070