Voortijdig schoolverlaten

Soms maken jongeren hun opleiding niet in 1 keer af. Zij vallen uit. De gemeente helpt hen om weer te starten met onderwijs, zodat zij hun startkwalificatie kunnen halen.

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Het is belangrijk om minimaal een startkwalificatie te halen. Met zo’n diploma maken jongeren meer kans op een baan en een werkplek waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen.

Begeleiding naar onderwijs

Bij de gemeente werken mensen die jongeren die zijn uitgevallen kunnen helpen. Dat zijn casemanagers. Zij praten met de jongere over wat hij of zij wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Met hulp van de casemanager gaat de jongere op zoek naar een opleiding of een geschikte leerwerplek. Als een jongere tussen de 18 en 23 jaar is uitgeschreven van school terwijl hij of zij nog geen startkwalificatie heeft, krijgt de casemanager voortijdig schoolverlaten een bericht. De casemanager nodigt de jongere dan uit voor een gesprek.

Soms is een jongere nog wel op school ingeschreven, maar dreigt hij uit te vallen. Ook dan kan de casemanagers voortijdig schoolverlaten hulp bieden. Dit gebeurt in samenwerking met de school. Dit is voor jongeren vanaf 18 jaar. Bij jongeren tot 18 jaar wordt ongeoorloofde afwezigheid gemeld bij leerplicht.

Regionale aanpak

Den Haag werkt samen met andere gemeenten in de regio Haaglanden om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Lees meer Begin externe link: informatie over deze regionale aanpak(Externe link), einde externe link..

Contact

Jongeren tot 27 jaar kunnen zelf een afspraak maken met een casemanager. Dit kan direct of via jongerenwerk, een welzijnsorganisatie of een wijkorganisatie.

De casemanagers voortijdig schoolverlaten werken op verschillende plekken in de wijken. Onder andere bij Begin link: Jongerenpunt070, einde link. . Daar werken zij samen met andere professionals. Bijvoorbeeld iemand die advies kan geven over de studie. Of iemand die kan helpen bij andere problemen, zoals schulden.

De casemanagers voortijdig schoolverlaten zijn bereikbaar via telefoonnummer (070) 353 54 54. Of via e-mail: Begin link: leerlingzaken@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070