Fondsen voor schoolkosten

Den Haag heeft verschillende fondsen voor ouders die moeite hebben om de schoolkosten van hun kinderen te betalen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld steunt ouders van leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Het gaat om financiële ondersteuning aan minima voor activiteiten op en na school. Denk bijvoorbeeld aan geld voor schoolreisjes of muziekles. Scholen kunnen u meer vertellen over hulp van de Stichting Leergeld.

Kijk voor meer informatie op de website van Begin externe link: Stichting Leergeld(Externe link), einde externe link..

Sociale Fondsen Den Haag

Hagenaars in financiële nood kunnen terecht bij dit fonds. Het fonds is voor mensen die in een noodsituatie zitten en verder nergens (meer) terecht kunnen. Sociale Fondsen Den Haag geeft leningen, voorschotten en giften. Aanvragen gaan via de professionele hulpverlening, bijvoorbeeld via een maatschappelijk of sociaal werker.

Kijk voor meer informatie op de website van Begin externe link: Sociale Fondsen Den Haag(Externe link), einde externe link..

Schoolfondsen

Scholen hebben soms zelf een fonds om ouders te ondersteunen in de schoolkosten. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de school van uw kind.

Schoolkosten leerlingen 18 jaar en ouder

Scholieren van 18 tot 30 jaar die een voltijdopleiding volgen in het (speciaal) voortgezet onderwijs hebben recht op een tegemoetkoming in de schoolkosten. De DUO-IB-Groep betaalt deze tegemoetkoming uit aan scholieren.
Website: Begin externe link: www.duo.nl(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070