Horecabeleid gemeente

In het horecabeleid van Den Haag is het uitgangspunt: ‘meer ruimte voor ondernemers’. Zo zijn met de horecavisie de terrastijden in de binnenstad en Scheveningen uitgebreid naar 1 uur ’s nachts. En de horecabedrijven mogen 12 keer per jaar meer geluid maken, bijvoorbeeld met livemuziek. Ook wordt er meer horeca toegestaan in winkelstraten en is er meer ruimte voor vernieuwende en innovatieve concepten.

Horeca is belangrijk voor Den Haag. Het biedt werkgelegenheid aan gemiddeld 9.000 mensen. Horeca zorgt voor levendigheid en trekt meer bezoekers naar de stad. Den Haag wil daarom de randvoorwaarden optimaliseren voor een bloeiend horecaklimaat in de stad.

Horeca in winkelstraten

In winkelstraten wordt meer lichte horeca toegestaan tot 30%. Dit geldt alleen voor horeca die open is tussen 7.00 en 23.00 uur.

Versterken horeca in straten en pleinen

In een aantal straten en pleinen is er meer ruimte voor horeca tot 60%:

  • Aan de Herengracht, Haagsche Bluf en Kalhuisplaats is er ruimte voor lichte horeca die open mag zijn tussen 7.00 en 23.00 uur.
  • Op de Plaats, Tournooiveld en Torenstraat (alleen het plein) is meer ruimte voor middelzware horeca. Dit is horeca die open mag zijn tussen 7.00 en 2.00/2.30 uur.

Kaarten met begrenzing: Herengracht, Haagse Bluf en Kalhuisplaats

(PDF, 258,7 KB)

Kaarten met begrenzing: Plaats, Tournooiveld en Torenstaat

(PDF, 236,1 KB)

Binckhorst

De Binckhorst biedt ruimte voor avontuurlijke horecaconcepten op bijzondere locaties om de dynamische en creatieve sfeer te versterken. De gebieden rondom Binckhaven/CabFab, Binck 36, het KPN-gebied en de Poolster- en Fokkerhaven zijn hiervoor geschikt.

Kaart met begrenzing: Binckhorst

(PDF, 239,0 KB)

Chinatown

De culinaire uitstraling van Chinatown kan vergroot worden als hier zich nog meer Aziatische restaurants vestigen. Met het nieuwe horecabeleid wordt in Chinatown meer middelzware horeca toegestaan tot 60%. Dit is horeca die open mag zijn tussen 7.00 en 2.00/2.30 uur.

Kaart met begrenzing: Chinatown

(PDF, 140,6 KB)

Hobbemaplein

Het Hobbemaplein is het hart van de Schilderswijk en Transvaal en verbindt deze wijken met elkaar. Meer (familie)restaurants kan dit hart verder versterken, daarom wordt hier meer middelzware horeca mogelijk tot 60%. Dit is horeca die open mag zijn tussen 7.00 en 2.00/2.30 uur.

Kaart met begrenzing: Hobbemaplein

(PDF, 107,0 KB)

Scheveningen Bad

De komende jaren wordt Begin link: Scheveningen Bad, einde link. flink opgeknapt en dat biedt nieuwe kansen. Samen met marktpartijen en ondernemers wordt gewerkt aan een sterk en onderscheidend uitgaansaanbod met meer entertainment en live muziek.

Terrastijden

In de toeristische gebieden binnenstad en Scheveningen mogen de terrassen tot 1.00 uur open blijven.

Live muziek

Muziek geeft sfeer en kleur aan het uitgaansleven in de stad. Daarom heeft de gemeenteraad in 2018 besloten dat horecabedrijven 12 keer per jaar meer geluid mogen maken. Kijk voor meer informatie op Begin link: Geluidsontheffing in de horeca, einde link. .

Kaart met grenzen toeristische gebieden voor terrastijden en live muziek

(PDF, 241,4 KB)

Winkelterrassen

Winkels waar voedsel wordt verkocht of waar voedsel wordt geserveerd mogen een terras aanvragen. Dat geldt dus ook voor winkels met ondergeschikte horeca. Bekijk hiervoor de informatie .

Extra verlaatjes

Het aantal individuele verlaatjes is naar aanleiding van de horecavisie verhoogd. Horecabedrijven kunnen 12 keer per jaar een Begin link: incidentele nachtontheffing, einde link. van de sluitingstijden (‘verlaatje’) aanvragen. De aanvraagtermijn voor een verlaatje is verkort naar 7 werkdagen.

Daarnaast geeft de gemeente 4 keer per jaar een collectief verlaatje af, onder andere voor Oudjaarsnacht. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen of leges te betalen.

Feestzalen

Den Haag ziet mogelijkheden voor 3 nieuwe feestzalen. Hiervoor worden eerst nog nadere voorwaarden opgesteld.

Handhaving

Meer ruimte voor horeca mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van omwonenden. Daarom heeft het college ook een nieuwe aanpak gepresenteerd voor handhaving van de regels. Hierbij is veel aandacht besteed aan sancties op maat in geval van overtredingen.

Overzicht Handhavingsbeleid voor horeca en alcoholverstrekkers

(PDF, 132,1 KB)

Melding

Constateert u dat horecaregels worden overtreden, dan kunt u hiervan melding doen bij de gemeente via het Begin externe link: contactformulier.(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070