Over Den Haag Werkt

Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente. Samen met werkgevers helpt zij inwoners die al lang geen werk hebben aan een baan. Omdat iedereen een kans op werk verdient.

Heeft u moeite om goed personeel te vinden? Den Haag Werkt brengt u in contact met werkzoekenden. Bijvoorbeeld mensen die lang werkloos zijn. Of voor een deel arbeidsongeschikt zijn, of jongeren met een handicap. Kandidaten die met steun en begeleiding snel aan de slag kunnen bij bedrijven in Den Haag.

Wet Banenafspraak

In 2013 heeft het kabinet met werkgevers en werknemers afgesproken om voor 2026 landelijk 125.000 banen te ontwerpen voor mensen met een arbeidsbeperking: de Wet Banenafspraak. Deze wet regelt een aantal belangrijke zaken voor werkgevers en controleert of het beloofde aantal banen is gehaald.

Maatwerk

De juiste kandidaat voor een baan vinden is maatwerk. In 2019 heeft de gemeente voor 4.248 mensen werk gevonden. Het succes van Den Haag Werkt komt vooral door samen te werken met bedrijven en partners in de regio.

Begeleiding

Den Haag Werkt heeft alle kennis in huis om mensen aan een baan te helpen. De gemeente helpt ze verder op weg naar een goede toekomst. Zij brengt kandidaten kennis en ervaring bij. Zo worden hun mogelijkheden voor werk groter.

De praktijk bewijst het: mensen leren het beste op de werkvloer. Door nauw samen te werken met bedrijven en partners zorgt Den Haag Werkt voor stageplekken. Tijdens stages stomen kandidaten zich klaar voor het echte werk. Zo helpt de gemeente kandidaten lange tijd aan werk.

Voor werkgevers

Den Haag Werkt:

  • bemiddelt bij banen en detacheert
  • neemt werk of bedrijfsprocessen over
  • adviseert en helpt aangesloten werkgevers

Contact

Den Haag Werkt is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur. Neem voor informatie contact op via e-mailadres Begin link: denhaagwerkt@denhaag.nl, einde link. of bel (070) 752 77 50.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070