Regels voor het uitlaten van honden en het opruimen van hondenpoep

Den Haag is een grote stad waar veel mensen op een beperkt gebied met elkaar samen leven. Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de beperkte openbare ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen.

In bijna de gehele stad mag u met uw hond aangelijnd komen. Er zijn enkele gebieden waar honden niet zijn toegestaan. Honden mogen bijvoorbeeld niet op kinderspeelplaatsen en speel- en ligweiden komen. Daarnaast zijn er losloopgebieden waar honden los mogen lopen zolang ze daarbij het verkeer en andere bezoekers niet hinderen en het wild niet verstoren.

Losloopgebieden

Op de Begin link: Hondenkaart, einde link. staan de losloopgebieden en verbodsgebieden aangegeven. De losloopgebieden zijn groen of geel (beperkt toegestaan) gekleurd. De plaatsen waar u niet mag komen met een hond zijn rood gekleurd.

Hondenkaart met losloopgebieden en gebieden waar honden niet zijn toegestaan
Hondenkaart met losloopgebieden en gebieden waar honden niet zijn toegestaan

Strand

Op het strand is loslopen beperkt toegestaan. Stranden zijn afhankelijk van tijdstip en seizoen wel of niet losloopgebied. Lees meer op de pagina Begin link: Honden en paarden op het strand, einde link. .

Opruimen hondenpoep altijd verplicht

In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te ruimen. Dus ook in de losloopgebieden, waaronder het strand. Zo blijft Den Haag schoon. U bent als hondenbezitter altijd verplicht om een zakje, schepje of ander opruimmiddel bij u te hebben. U kunt de poep daarna weggooien in een hondenpoepbak, afvalbak of ondergrondse restafvalcontainer.

Alleen gehandicapte mensen met een blindengeleide- of gehandicaptenhond hebben geen opruimplicht voor hondenpoep.

Hondenpoep melden

Ligt er hondenpoep op straat? Dit kunt u Begin link: melden, einde link. . De gemeente gebruikt uw melding om beter te kunnen handhaven. De gemeentelijke handhavingsteams, boswachters en de politie controleren de regels voor aanlijnen van uw hond en het opruimen van hondenpoep.

Hondenbelasting

Hondeneigenaren moeten bij de gemeente aangeven dat zij een hond hebben. Voor hun hond betalen ze Begin link: hondenbelasting, einde link. .

Gevaarlijke honden en bijtincidenten

Honden mogen geen gevaar vormen voor de omgeving. De veiligheid en welzijn van mens en dier staat voorop. Mocht er een gevaarlijke situatie ontstaan of bent u betrokken bij een bijtincident dan kunt u bellen met de politie op telefoonnummer 0900 – 8844. In spoedgevallen belt u 112. Honden waarvan is vastgesteld dat ze gevaarlijk zijn, moeten in de openbare ruimte kort aangelijnd zijn en een muilkorf dragen.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070