Overlast van een bedrijf melden

Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. De meldingen worden namens de gemeente behandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

U kunt niet alle overlast melden bij de ODH:

Bij de melding heeft de ODH de volgende informatie van u nodig:

  • uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer (anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen)
  • het adres van het bedrijf dat overlast geeft
  • omschrijving van de overlast

Gratis.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw melding neemt een medewerker van de Omgevingsdienst Haaglanden contact met u op. De ODH onderzoekt of het bedrijf waar uw melding over gaat aan de milieuvoorwaarden voldoet. De ODH kan pas actie ondernemen als blijkt dat een bedrijf de wettelijke regels overtreedt. Als dit moeilijk is te bewijzen, duurt het langer voordat de ODH iets kan doen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070