Naturalisatieceremonie

Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan wordt de verklaring van verbondenheid afgelegd tijdens de naturalisatieceremonie. Op dit moment gaat de ceremonie niet door. De verklaring wordt nu schriftelijk afgelegd.

Verklaring van verbondenheid

U legt de verklaring van verbondenheid in een gesprek af tijdens de naturalisatieceremonie.

Nederlandse nationaliteit

Nadat de gemeente het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging van de IND heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging om de naturalisatieceremonie bij te wonen. Pas dan bent u Nederlander.

Officieel Nederlander

Na ontvangst van het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging bent u officieel Nederlander. U heeft dan:

  • recht om te stemmen
  • recht om zelf politiek actief te worden
  • recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken
  • recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland

Voorwaarden

  • U moet binnen 1 jaar na de beslissing of u de Nederlandse nationaliteit krijgt de naturalisatie afronden. Doet u dit niet? Dan bent u geen Nederlander geworden. Om toch Nederlander te worden, moet u opnieuw de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
  • U moet een Verklaring van verbondenheid afleggen. Dit geldt ook voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Met deze verklaring belooft u de Nederlandse rechtsorde te respecteren en uw plichten als Nederlander te vervullen. Als u de verklaring van verbondenheid niet aflegt, ontvangt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging niet. U bent dan geen Nederlander geworden.

Hoe werkt het?

  • De gemeente stuurt de uitnodiging ongeveer 9 weken na het bericht dat u van de IND of Publiekszaken heeft gekregen Heeft u na 9 weken nog niks gehoord, bel dan met de gemeente via 14070.
  • Als u niet reageert dan verstuurt de gemeente u maximaal nog 3 keer een uitnodiging.
  • Een week nadat u bij de naturalisatieceremonie was, kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren. U kunt daarvoor een afspraak maken via de pagina Begin link: Paspoort of zakenpaspoort aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070