Hulp bij het zoeken in het Raadsinformatiesysteem

In het Raadsinformatiesysteem (RIS) kunt u zoeken naar agenda’s, vergaderstukken, documenten en verslagen van vergaderingen van een commissie, het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad.

Het Begin externe link: RIS(Externe link), einde externe link. is opgebouwd uit modules. U kunt zoeken over alle modules heen of in de modules afzonderlijk. Het zoeken in de modules biedt andere zoek- en filtermogelijkheden. Het RIS kent de volgende modules:

  • schriftelijke vragen
  • moties, amendementen en initiatiefvoorstellen
  • overige bestuurlijke stukken (raadsvoorstellen, commissiebrieven, raadsmededelingen, verslagen, besluitenlijsten etc.)
  • procesdossiers

Zoeken over alle modules heen

U vindt het zoekveld rechtsboven in het scherm. Hiermee zoekt u fulltext in alle gepubliceerde documenten en op de metadata die aan het document zijn gekoppeld. U kunt zoeken op 1 of meerdere woorden.

Wanneer u wilt dat meerdere woorden in het document voorkomen, dan moet u AND tussen de woorden zetten.

Wilt u dat slechts 1 van de woorden in een document voorkomt dan kunt u de woorden gewoon achter elkaar intikken dus bijvoorbeeld: ‘spuikwartier spuiforum’.

Zoekt u naar een exacte combinatie van woorden dan moet u deze woorden tussen dubbele aanhalingstekens (“”) zetten, bijvoorbeeld: “bosjes van poot”.

Wanneer u niet precies weet hoe het zoekwoord in de tekst van het document voorkomt, dan kunt u zoeken op het begin van het woord met daarna een asterisk (*), bijvoorbeeld: ‘fiets*’. In het zoekresultaat worden dan documenten getoond die woorden bevatten die beginnen met fiets. U vindt dus ook documenten met woorden als ‘fietsen’ en ‘fietsbeleid’.

Zoeken op RIS-nummer

In het zoekveld rechtsboven vult u het RIS-nummer in. Het kan zijn dat er meerdere zoekresultaten getoond worden. Het RIS toont alle documenten waar het RIS-nummer in voorkomt. Wanneer u de sorteerfunctie op Relevantie hebt staan, is het bovenste resultaat vaak het document met het juiste RIS-nummer.

Zoeken op vergaderstuknummer

In het RIS worden geen vergaderstuknummers meer aan stukken toegekend, alleen nog RIS-nummers. Uiteraard kunt u wel zoeken naar oude vergaderstuknummers. U moet het vergaderstuknummer dan tussen dubbele aanhalingstekens (“”) zetten. Enkele voorbeelden van veelgebruikte vergaderstuknummers zijn:

  • schriftelijke vraag: “sv 101 2011”
  • raadsvoorstel: “rv 11 2011”
  • raadsmededeling: “rm 3 2012”
  • griffiemededeling: “gr 95 2010”

Zoeken naar een agenda

U vindt de agenda van een vergadering via het vergaderschema (linksboven in het zoekscherm). U vindt hier direct een overzicht van alle vergaderingen die er in die maand gepland staan. Tevens vindt u bij doorklikken de agenda en de daarbij behorende vergaderstukken. U kunt ook vooruit en achteruit bladeren in het vergaderschema.

Zoeken van een besluitenlijst, verslag, lijst ingekomen stukken

De lijst ingekomen stukken, de termijnplanning en de lijst met toezeggingen kunt u terugvinden als bijlagen bij de betreffende agenda van de vergadering. Deze vindt u in het vergaderschema.

Zoeken en filteren in de afzonderlijke modules

U komt in de afzonderlijke modules door bovenaan het scherm op ‘Documenten’ te klikken en vervolgens op de gewenste module.

Module Schriftelijke vragen

In de module ‘Schriftelijke vragen’ staan de vragen die vanaf 2014 zijn gesteld. In deze module hebt u een snel overzicht van alle schriftelijke vragen en de status ervan. U kunt ook gemakkelijk zoeken op indiener van de vraag en is het mogelijk om alle vragen van een bepaalde partij te zien.
Bovenaan kunt u aangeven welke periode u wilt zien. Het systeem staat standaard op de huidige maand.

Er zijn 2 mogelijkheden om een vraag te vinden of om een bepaald overzicht te krijgen: filteren en zoeken.

Filteren geeft u verschillende mogelijkheden. Om de filtermogelijkheden in beeld te zien, klikt u op het filtericoontje. U ziet dat u bijvoorbeeld op alle vragen van 1 bepaalde partij kunt filteren, of op 1 indiener. Zodra u een filteroptie selecteert, wordt de resultatenlijst automatisch bijgewerkt.

Wanneer u op een titel in de zoekresultatenlijst klikt, vindt u meer informatie over de betreffende vraag.
Zoeken kunt u door op het zoekicoontje te klikken. U kunt alleen op woorden uit de titel van een vraag zoeken (niet fulltext op de inhoud van het document)

Module Moties, amendementen en initiatieven

Binnen deze module is het mogelijk om te filteren op bijvoorbeeld ‘Indiener’, ‘Betrokken dienst’ en ‘Betrokken partijen’. Ook kunt u filteren op documenten die nog niet zijn afgedaan.
Als u de optie zoeken gebruikt, dan kunt u binnen deze module alleen zoeken op de titel van het stuk, niet op de fulltext inhoud van het stuk.

Module Overige bestuurlijke stukken

In de module ‘Overige bestuurlijke stukken’ vindt u alle stukken die niet in de andere modules staan: raadsvoorstellen, commissiebrieven, raadsmededelingen, griffiemededelingen, verslagen, lijst met toezeggingen, lijst ingekomen stukken en besluitenlijsten.
In deze module staan ook alle historische documenten van het RIS. Dus ook oude schriftelijke vragen en moties, amendementen en initiatieven.

U kunt in deze module ook weer filteren, bijvoorbeeld op ‘Beleidsveld’ of ‘Orgaan’, en zoeken. Ook voor deze module geldt dat u alleen kunt zoeken op de titel van het stuk.

Module Procesdossiers

In de module Procesdossiers vindt u processen die over meer dan een raadsperiode betrekking hebben.

Oudere stukken

Stukken uit de periode 1953 tot 1990 vindt u in Begin externe link: Gemeentebestuur Den Haag 1953-1990(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070