Griffier

De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is op alle vlakken eerste adviseur van de gemeenteraad.

Lilianne Blankwaard
Lilianne Blankwaard

Personalia

Voornaam
Lilianne
Achternaam
Blankwaard-Rombouts

Lilianne Blankwaard-Rombouts is de griffier van Den Haag. In deze functie ondersteunt zij de burgemeester, de raad en het presidium. Ook maakt ze raadsleden wegwijs als ze beginnen als raadslid. Belangrijk is daarnaast dat het contact en de samenwerking tussen raad en college goed verloopt. Ook dit is een taak van de griffier.

Adres & contact

Spui 70
2511 BT Den Haag
Verdieping B 03/Kamer 20
Telefoon: (070) 353 31 31
E-mail: Begin link: griffie@denhaag.nl, einde link.

Post voor de griffie kunt u sturen naar:

Gemeente Den Haag / Griffie
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070