De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Haagse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden uit 13 fracties. De leden van de raad worden om de 4 jaar door de Haagse bevolking gekozen. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de gemeenteraad over een aantal Begin link: hulpmiddelen, einde link. . Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert om de 3 weken op donderdag in de raadzaal van het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar. Hagenaars en betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering digitaal inspreken over onderwerpen op de agenda. De raads- en commissievergaderingen zijn Begin link: online live te volgen en achteraf terug te zien, einde link. .

Presidium

Het Begin link: presidium, einde link. is een vertegenwoordiging van 7 leden uit de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Het presidium geeft namens de gemeenteraad ook sturing aan de griffie.

Voorzitter van de raad

De burgemeester is voorzitter van het college van B en W én van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Besluitenlijsten

Van iedere raadsvergadering maakt de griffie een besluitenlijst. Daarop staat wat de gemeenteraad heeft besloten over de onderwerpen die op de agenda stonden.

Contact

Er zijn verschillende manieren om in Begin link: contact, einde link. te komen met de gemeenteraad.

Volg de raad op social media

Benieuwd naar wat de gemeenteraad doet? Volg de raad dan op Begin externe link: Facebook(Externe link), einde externe link. , Begin externe link: Twitter(Externe link), einde externe link. en Begin externe link: Instagram(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070