Commissie nevenfuncties

Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap.

Op 25 maart 2021 heeft de raad de vernieuwde gedragscode raadsleden vastgesteld. In artikel 6 van deze gedragscode is opgenomen dat een externe commissie raadsleden en fractievertegenwoordigers gevraagd en ongevraagd advies geeft over de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap. Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet zijn raadsleden verplicht de functies die zij vervullen naast het raadslidmaatschap openbaar te maken.

Op grond van de Verordening raadscommissies Den Haag geldt deze verplichting ook voor fractievertegenwoordigers. De adviescommissie zal dan ook adviseren aan raadsleden en fractievertegenwoordigers.

De adviescommissie dient raadsleden (en fractievertegenwoordigers) gevraagd en ongevraagd openbaar van advies over de verenigbaarheid van functies. Dit doet zij aan het begin van het raadslidmaatschap, maar ook tijdens de duur van het raadslidmaatschap, als zich wijzigingen voordoen. Uitgangspunt is dat het raadslid zelf de wijzigingen meldt.

De Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap bestaat uit de leden:

  • Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden
  • Koen Baart
  • Klaartje Peters

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie.

Van links naar rechts: Koen Baart, Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden en Klaartje Peters.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070