Commissie Loosduinen

De Commissie Loosduinen (CL) vertegenwoordigt de 6 bewonersorganisaties, winkelgebieden en een bedrijventerrein in Loosduinen.

Logo commissie Loosduinen

De commissie adviseert aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Dat doet ze gevraagd en ongevraagd.


De Commissie Loosduinen wil door diverse activiteiten en door overleg met ambtenaren het leefklimaat in stand houden en verbeteren. Er is een overeenkomst met de gemeente gesloten om tot een intensieve samenwerking te komen. De commissie vergadert 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

2 projectgroepen

De commissie heeft 2 projectgroepen:

  • de Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)
  • de Projectgroep Welzijn en Beheer (W&B)

De projectgroepen vergaderen ook 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de Begin externe link: website van Commissieloosduinen(Externe link), einde externe link.. Hier vindt u ook de vergaderschema’s, agenda’s en notulen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070