Huisregels openbare gebouwen

De gemeente vindt het belangrijk dat u en andere bezoekers gastvrij, veilig en respectvol ontvangen worden. Onze medewerkers behandelen u met respect. We verwachten dat u onze medewerkers ook met respect behandelt.

De huisregels gelden voor iedereen. Alleen met schriftelijke toestemming van de gemeente Den Haag kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De brief waarin de toestemming is uitgelegd, moet u aan de beveiligingsmedewerker of de beheerder van het gebouw laten zien. De gemeente Den Haag kan de huisregels aanpassen als dat nodig is.

Publieke ruimtes

U kunt de publieke ruimtes tijdens de openingstijden bezoeken. Wilt u een ruimte bezoeken die niet openbaar toegankelijk is, dan heeft u daarvoor toestemming van de gemeente Den Haag nodig. Alleen in geval van nood of in bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

 • Als er een openbaar toilet aanwezig is, kunt u dat gebruiken.
 • Voor bijzondere ruimten zoals een trouwzaal, de raadszaal of het Gemeentearchief kunnen er andere huisregels gelden dan de hieronder beschreven regels.

Niet toegestaan

De gemeente vraagt u om:

 • Niet luid te telefoneren in de ontvangstruimte van de openbare gebouwen en bij het telefoneren anderen niet te hinderen.
 • Niet mobiel te telefoneren aan de balies.
 • Niet te skaten, rolschaatsen, skeeleren of steppen in het gebouw. Dit geldt ook voor (uw) kinderen.
 • Vuilnis, papier, etensresten en andere afvalstoffen in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien.
 • (Plastic) tassen, koffers en pakketten niet onbeheerd achter te laten.
 • Toegangsdeuren en doorgangen vrij te houden zodat u andere mensen niet hindert.
 • Geen honden mee naar binnen te nemen, tenzij dit een officiële hulphond is (zoals een blindengeleidehond). Ook andere (huis)dieren mogen niet mee naar binnen. Uitzondering: Voor bezoekers van het Begin link: stadhuis aan het Spui, einde link. is het toegestaan aangelijnde honden mee te nemen in het Atrium. In de overige voor publiek toegankelijke delen van het stadhuis zijn honden niet toegestaan.
 • Niet met slag-, steek- of vuurwapens binnen te komen, bij u te dragen of te gebruiken.
 • Niet te roken, alcohol of drugs te gebruiken.
 • Niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs in het gebouw, of deze te verhandelen.
 • Niet te schelden, met stemverheffing te spreken of te schreeuwen.
 • Geen grove of discriminerende taal te gebruiken.
 • Geen vernielingen aan te richten of met voorwerpen te gooien.
 • Geen vuurwerk mee te nemen of af te steken. Ook is het niet toegestaan om het gebouw te gebruiken als slaap- of rustruimte.
 • Geen andere mensen te bedreigen, te intimideren of fysiek geweld te gebruiken. Fysiek geweld kan zijn: schoppen,slaan, spugen, vastpakken, knijpen, haren trekken, gooien met voorwerpen en dergelijke.
 • Geen andere mensen lastig te vallen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gemeente Den Haag in het gebouw:

 • Een beroep of bedrijf uit te oefenen.
 • Handelswaar te koop aan te bieden.
 • Reclame of propaganda te maken.
 • Drukwerk of pamfletten te verspreiden of uit te delen.
 • Inzamelingen of collectes te houden.
 • Te bedelen.
 • Verlotingen te houden.
 • Enquêtes of tellingen te houden.
 • Publieke voorstellingen of andere evenementen te houden.
 • Beeld en/of geluidsopnamen te maken.

Niet naleven van de huisregels

De gemeente Den Haag let erop dat de bezoekers zich aan de huisregels houden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van camera’s. Dit gebeurt volgens de regelgeving in de Wet bescherming persoonsgegevens. Als er sprake is van cameratoezicht, wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt in de ruimte met borden en pictogrammen.

 • Als u de huisregels overtreedt, kan een medewerker van de gemeente (bijvoorbeeld een beveiligingsmedewerker) u daarop aanspreken. Wanneer u de aanwijzingen van de medewerker niet opvolgt en/of bij agressief gedrag, kan de medewerker u verzoeken het gebouw te verlaten en eventueel de politie inschakelen.
 • Als u een verboden voorwerp bij u draagt mag u niet naar binnen en wordt de politie ingeschakeld. Wanneer beveiligers of andere personen vermoeden dat u verboden voorwerpen bij zich heeft, kunnen zij u vragen om te tonen wat u bij zich heeft. Als u dat niet doet, kunnen beveiligers of andere personen u de toegang tot het gebouw weigeren, of van u eisen het gebouw te verlaten.
 • Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan de gemeente bezoekers schriftelijk de toegang tot het gebouw weigeren.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070