Erfpacht en uitgiftebeleid

Sinds 1911 heeft de gemeente grond bij voorkeur in erfpacht gegeven. Zo kon de gemeente het gebruik van de grond regelen en ongewenste veranderingen van het gebruik tegengaan.

In 2008 heeft de gemeente Den Haag besloten dat voortaan de gemeente naar keuze grond in eigendom verkoopt of in erfpacht geeft. (Begin externe link: RIS146023(Externe link), einde externe link.) De keuze is beperkt. De gemeente maakt hierbij onderscheid naar gebieden en naar functie van de bebouwing. De voorwaarden zijn in 2021 aangepast (Begin externe link: RIS308493(Externe link), einde externe link. en Begin externe link: RIS bijlage(Externe link), einde externe link.).

Een overzichtskaart van het uitgiftebeleid kunt u vinden in het bestuurlijke stuk (Begin externe link: RIS148861(Externe link), einde externe link.).

Verkoop in eigendom

Verkoop in eigendom is niet mogelijk voor maatschappelijke functies waarbij de gemeente de grond tegen een lage grondprijs uitgeeft, zoals bij sociale woningbouw, scholen en sport. Ook bedrijven met een bruto vloeroppervlakte groter dan 500 vierkante meter komen niet in aanmerking. Onder voorwaarden is verkoop in eigendom aan kleine ondernemers mogelijk (bedrijven met een bruto vloeroppervlakte kleiner dan 500 vierkante meter).

Als het nog niet actueel is, geldt dat de gemeente verkoop pas mogelijk maakt als een nieuw bestemmingsplan van kracht is geworden.

Als de gemeente verkoop in eigendom toestaat, kunnen de erfpachters van een afgekocht eeuwigdurend recht van erfpacht ook volledig eigenaar worden door de bloot eigendom van de gemeente te kopen.

Kijk voor meer informatie op Begin link: Van erfpacht naar eigen grond, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070