Wet dwangsom en beroep en SZW

Vanaf 1 oktober 2009 geldt de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’. In de wet staat dat een gemeente op tijd een besluit moet nemen op een vergunning, aanvraag of bezwaarschrift. Doet ze dit niet dan loopt de gemeente de kans dat ze een geldsom (dwangsom) moet betalen.

Heeft Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) niet tijdig een besluit genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u deze dienst ‘in gebreke stellen’.

U kunt dat online doen of door een brief te sturen.

Online

Brief sturen

Gemeente Den Haag
Dienst SZW, t.a.v. de afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 12610
2500 DK Den Haag

U kunt ook gebruik maken van het papieren formulier ingebrekestelling. Dit formulier is verkrijgbaar op de Begin link: stadsdeelkantoren, einde link. .

Meer informatie over deze regelgeving vindt u bij Begin link: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070