Nieuwe aanpak voor de openbare ruimte in Den Haag

Den Haag wordt steeds drukker en op straat blijft er minder ruimte over. Met de Kadernota Openbare Ruimte werkt de gemeente aan een nieuwe visie op de openbare ruimte. Wat is belangrijk bij het inrichten van wijken, straten en pleinen? Tegelijk wordt aan de bomennota en nota stadsnatuur gewerkt. Zo blijft de stad ook in de toekomst bereikbaar, klimaatbestendig en prettig leefbaar voor alle Hagenaars.

De gemeente wil in de openbare ruimte meerdere doelen bereiken. Bijvoorbeeld: gezondheid en veiligheid verbeteren, bereikbaarheid garanderen, economie versterken en verblijf in de stad en ontmoeting tussen bewoners aanmoedigen. Daarvoor ontwikkelt zij richtlijnen en instrumenten.

Samenwerken met de inwoners

Samen met de inwoners kijkt de gemeente naar voorzieningen die belangrijk én prettig zijn in de openbare ruimte. Helaas zijn niet alle wensen van inwoners uitvoerbaar. Daarom kijkt de gemeente naar de voor- en nadelen en maakt dan een keuze. Bijvoorbeeld bij vragen zoals:

 • Hoe zorgen we dat bewoners naast een parkeerplaats voor de deur ook voldoende groen rondom hun huis hebben?
 • Moet er naast veilige speelplekken voor kinderen ook ruimte zijn voor ontmoetingen op terrassen in de buurt?
 • Hoe zorgen we ervoor dat naast het gebruik van (elektrische) fietsen, deelauto’s en scooters ook voldoende ruimte overblijft om vrij te kunnen bewegen?
 • Hoe zorgen we voor een stad die niet alleen bestaat uit ‘blik’ en tegels maar ook voldoende plaats heeft voor bomen, struiken, een geveltuin of grasveld? Op die manier wordt regenwater bij plensbuien ook sneller en natuurlijker opgenomen door de natuur.
 • Hoe houden we sommige voorzieningen op loopafstand? Zoals parkeerplaatsen, oplaadpalen voor elektrische auto’s, fietsnietjes en -trommels, ondergrondse restafvalcontainers (ORACs) voor huisvuil en bus- en tramhaltes.

Handboek Openbare Ruimte (HOR)

De keuzes die in de aangepaste kadernota Openbare ruimte een plek krijgen, werkt de gemeente uit in het Begin link: Handboek Openbare Ruimte (HOR), einde link. . Hierin staan de regels en voorwaarden voor (onderhouds)projecten.

Bomen en stadsnatuur

Bomen en natuur vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte in de stad. Ook hiervoor bedenkt de gemeente een nieuwe aanpak. De gemeente zorgt ervoor dat bomen de ruimte krijgen om goed te groeien. Daarnaast wil de gemeente meer verschillende soorten bomen en planten in de stad.

Natuur beschermen en versterken

In de nieuwe aanpak voor de stadsnatuur staat hoe de natuur in de stad beschermd en versterkt wordt. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • bossen, parken, duinen en landgoederen goed op elkaar te laten aansluiten
 • groene plekken zo te verzorgen dat ze een prettige leefomgeving worden voor insecten, vogels en andere dieren
 • natuur op en rond (nieuwe) gebouwen een plek te geven

Bomennota en nota stadsnatuur

De gemeente is bezig om de bomennota en de nota stadsnatuur af te ronden. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom bomen en stadsnatuur? Kijk dan op Begin externe link: www.hethaagsegroen.nl(Externe link), einde externe link..

Zie ook

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070