Den Haag toegankelijke stad

Iedereen moet mee kunnen doen en zich welkom voelen. Mensen met en zonder handicap. Samen met ondernemers, scholen, bewoners en belangenorganisaties maakt de gemeente de stad beter toegankelijk.

Een toegankelijke stad is een stad waar mensen samenleven, leren, werken en spelen. Elke inwoner kan er goede hulp en informatie vinden en krijgen. Iedereen kan er prettig en veilig wonen, werken en ontspannen. En kan gebruikmaken van winkels, speeltuinen, horeca en openbaar vervoer.

In de Begin externe link: Agenda voor een Toegankelijk Den Haag 2020-2022 (RIS 306630)(Externe link), einde externe link. staat wat de gemeente hieraan doet. Dit is bijvoorbeeld:

  • Steun geven aan de Alliantie Toegankelijk Den Haag.
  • De invoering van een subsidie om Den Haag toegankelijker te maken

Melden problemen toegankelijkheid

De gemeente vindt het belangrijk dat de stad toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen die gebruikmaken van een hulpmiddel. Bijvoorbeeld een rollator, geleidestok, scootmobiel of rolstoel.

Moeilijk toegankelijke plekken

U kunt moeilijk toegankelijke plekken online melden via de pagina Begin externe link: Meldingen openbare ruimte(Externe link), einde externe link.. Meld hier bijvoorbeeld:

  • Bomen, struiken of takken die over de stoep of de straat hangen
  • Een rateltikker die niet goed werkt
  • Losliggende (stoep)tegels
  • Een geleidelijn voor blinden en slechtzienden die niet goed doorloopt
  • Een kapot verkeerslicht
  • Kapotte straatverlichting
  • Een foutgeparkeerde fiets of scooter
  • Een onveilige situatie in het verkeer

Andere situatie melden

Staat de situatie die u wilt melden hier niet bij? Of twijfelt u waar u moet melden? Stuur dan een e-mail naar Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. of bel met 14070.

Niet mee kunnen doen of niet welkom zijn

Heeft u het gevoel dat u ergens niet mee kunt doen of niet welkom bent? Meld dit dan via Begin externe link: www.denhaagmeldt.nl(Externe link), einde externe link..

Alliantie Toegankelijk Den Haag

Sinds 2021 werken ondernemers, maatschappelijk organisaties en scholen samen aan een toegankelijke stad Dit doen ze onder de naam Alliantie Toegankelijk Den Haag. De alliantie organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten voor ondernemers, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van organisaties. Ze werken samen om hun organisatie toegankelijker te maken.

Op de website van Begin externe link: de Alliantie Toegankelijk Den Haag(Externe link), einde externe link. leest u meer informatie over het werk van de Alliantie. Of stuur een e-mail naar Begin link: info@alliantietoegankelijkdenhaag.nl, einde link. .

Subsidieregeling toegankelijke Stad voor iedereen Den Haag 2022

De Subsidieregeling toegankelijke stad voor iedereen Den Haag 2022 is er voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ze kunnen subsidie aanvragen voor projecten die mensen met een handicap helpen om beter gebruik te maken van gebouwen, bijvoorbeeld winkels, cafés of sportscholen. Of van de buitenruimte, websites of apps. Er is ook subsidie voor sociale activiteiten. Door de subsidie kunnen mensen met een handicap meedoen en erbij horen.

Lees meer informatie over het aanvragen van Begin link: Subsidie Toegankelijke stad, einde link. .

Openbare toiletten als voorbeeld

Voor veel mensen is het belangrijk dat er genoeg toiletten zijn waar iedereen naartoe kan. Bijvoorbeeld voor mensen met buik- of blaasproblemen of mensen in een rolstoel. Om de stad toegankelijker te maken, wil de gemeente meer openbare toiletten in de stad plaatsen.

Belangrijke informatie: Wilt u weten waar in de stad openbare toiletten zijn? Download de gratis app Hoge Nood via Begin externe link: hogenood.nl(Externe link), einde externe link.. U vindt daar een overzicht van de openbare en opengestelde toiletten. Als bij uw bedrijf of organisatie het toilet openbaar is, kunt u dat aanmelden bij Hoge Nood.

Wat u zelf kunt doen

U kunt ook helpen Den Haag toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld door blindegeleidelijnen vrij te houden. Of laat voldoende ruimte over voor een rolstoel als u uw fiets of scooter op de stoep parkeert.


Kan de gemeente ergens de toegankelijkheid verbeteren? Meld dit via het Begin externe link: contactformulier(Externe link), einde externe link..

Meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070