Den Haag en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

In 2015 namen de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) aan. Deze doelen moeten vóór 2030 zorgen voor een goede en duurzame toekomst voor iedereen. Den Haag is een Global Goals Gemeente.

De SDG’s, of duurzame ontwikkelingsdoelen, gelden in alle landen en voor alle mensen. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen (2000-2015). Om de SDG’s te kunnen halen is goede samenwerking belangrijk. Zowel dichtbij als internationaal. Ook Den Haag zet zich in om de doelen te halen. Dit staat beschreven in het coalitieakkoord 2019-2022.

Haagse thema’s

Veel doelen voor duurzame ontwikkeling hebben overeenkomsten met thema’s waar gemeenten elke dag mee te maken hebben. Bijvoorbeeld:

  • verminderen van ongelijkheid
  • werken aan een prettige en veilige leefomgeving
  • maken en gebruiken van duurzame producten

De 17 SDG’s zelf zijn weer opgedeeld in kleinere doelen.

SDG’s in Den Haag

Bekijk het uitgebreide overzicht van Begin externe link: de SDG’s in Den Haag(Externe link), einde externe link..

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over de SDG’s? Stuur dan een e-mail naar Begin link: SDG@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070