Beroep gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur gemeentebelastingen op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat in beroep gaan.

U kunt tegen de beslissing op uw Begin link: bezwaarschrift, einde link. in beroep gaan bij:


Rechtbank ’s-Gravenhage
Sector bestuursrecht
Belastingkamer
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Als u in beroep gaat, bent u een griffierecht verschuldigd. Dat zijn de kosten die u voor de procedure moet betalen.

Hoger beroep

Bent u het ook niet eens met de beslissing van de Rechtbank? Dan is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie van de Rechtbank:


Telefoon: (088) 361 20 25
Fax: (088) 361 06 57

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070