Verklaring uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994) aanvragen

Heeft u zich vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven uit Nederland? En heeft u zich na 1 oktober 1994 niet opnieuw ingeschreven in Nederland? Dan kunt u bij de gemeente een bewijs van uitschrijving aanvragen. Of een kopie van uw persoonskaart uit het vestigingsregister.

Heeft u vanaf 1 oktober 1994 minder dan 4 maanden in Nederland gewoond? En wilt u daar een bewijs van? Vraag dan een Begin link: Register Niet-ingezetenen (RNI), einde link. bijhouden.
Bent u op of na 1 oktober 1994 uitgeschreven uit Nederland? Vraag dan een Begin link: Register Niet-ingezetenen (RNI), einde link. bijhouden.
Door extra drukte kan het iets langer duren voor uw aanvraag wordt verwerkt.

 • U bent tussen 1940 en 1 oktober 1994 uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister (nu de Basisregistratie Personen).
 • U heeft zich na 1 oktober 1994 niet opnieuw bij een gemeente in Nederland ingeschreven.

Een instantie vraagt om een bewijs van uitschrijving of een kopie persoonskaart uit het vestigingsregister. U vraagt deze aan bij de gemeente Den Haag. U heeft dit document bijvoorbeeld nodig als u uw Nederlands rijbewijs of reisdocument wilt vernieuwen.

Welk document heb ik nodig?

Meestal vertelt de instantie welk document u nodig heeft. Zij geeft ook aan hoe oud het document mag zijn. Het verschil tussen het bewijs van uitschrijving en de kopie persoonskaart:

 • Op het bewijs van uitschrijving staan de volgende gegevens:

  • (geslachts)naam
  • voornamen
  • geboortedatum en -plaats
  • datum van uitschrijving
  • laatste gemeente van inschrijving
  • land van bestemming
  • eventueel uw nationaliteit(en) en burgerlijke staat op datum van uitschrijving
 • Op de kopie persoonskaart staan alle gegevens uit het Nederlands bevolkingsregister (nu de Basisregistratie Personen).

Bij uw digitale aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • Een brief met daarin uw persoonsgegevens, uw (brief)adres of postbusnummer en het doel van uw aanvraag.
 • Een kopie van uw Begin link: identiteitsbewijs, einde link. .
 • Vraagt u een bewijs aan voor iemand anders? Dan heeft u een kopie van het legitimatiebewijs en een schriftelijke machtiging van deze persoon nodig.
 • Is de persoon waarvan u een persoonskaart wilt aanvragen overleden? Dan stuurt u een bewijs van overlijden mee. Een bewijs van overlijden is bijvoorbeeld een overlijdensakte, een overlijdensadvertentie of rouwkaart.
 • Heeft u de persoonskaart van een derde nodig voor een stamboomonderzoek? Dan dient u uw aanvraag in 1e instantie in bij het Begin externe link: Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)(Externe link), einde externe link..

U kunt de verklaring of de kopie persoonskaart digitaal aanvragen. Ook een andere gemeente of overheidsinstantie kan de aanvraag voor u doen. Dit is altijd digitaal.

Schriftelijk aanvragen

Vraagt u de verklaring voor uzelf aan? Dan kunt u de verklaring of de kopie persoonskaart ook schriftelijk aanvragen.

Stuur met uw schriftelijke aanvraag deze documenten en gegevens mee:

 • een brief met daarin uw persoonsgegevens en e-mailadres
 • Doel van uw aanvraag
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar:

Publiekszaken, Vestigingsregister
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

 • Houd er rekening mee dat het behandelen van schriftelijke aanvragen langer duurt.
 • Aanvragen via e-mail worden niet behandeld.
 • Bedrijven en instanties kunnen alleen een digitale aanvraag doen.

€ 5 (tarief 2023). Bij een schriftelijke aanvraag komen daar nog verzendkosten bij.

Binnen 4 weken stuurt de gemeente de verklaring van uitschrijving of kopie persoonskaart naar u op. Heeft u geen e-mailadres dan ontvangt u de verklaring per post.

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op Begin externe link: rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070