Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

Staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? En lukt het niet om een woning te vinden? Alleen bij hoge uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en voorrang krijgen voor een woning.

Zoekt u dringend een huurwoning van een woningcorporatie (sociale huurwoning)? Schrijf u dan eerst in op Begin externe link: Woonnet Haaglanden(Externe link), einde externe link..

Als u urgentie krijgt, doen anderen er langer over om een woning te vinden. De urgentieverklaring is daarom alleen voor:

 • mensen die meer dan 2 jaar inwoner zijn van Den Haag (in gemeente Den Haag staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen)
 • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als noodsituatie).
 • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.

De eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Begin externe link: Huisvestigingsverordening Den Haag 2019(Externe link), einde externe link.. De belangrijkste staan hieronder.

 • Degene die de verklaring aanvraagt is 18 jaar en oudere en heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • De noodsituatie is niet door uzelf ontstaan.
 • Uw inkomen is maximaal € 38.213 (prijspeil 2023) voor 1-persoonshuishoudens en maximaal € 51.863 (prijspeil 2023) voor meerpersoonshuishoudens.
 • U staat minimaal 2 jaar aaneengesloten ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Den Haag. Als u in een andere gemeente staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen.
 • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
 • U kunt aantonen dat u geen passende woningen hebt gevonden, ondanks het feit dat u 3 maanden op woningen hebt gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.
 • U heeft geen passende woning geweigerd.
 • U heeft voor uw situatie alle mogelijke juridische stappen genomen. Bijvoorbeeld:

Geen urgentieverklaring

U krijgt in ieder geval géén urgentieverklaring

 • als er geen sprake is van een noodsituatie.
 • als de noodsituatie door uzelf is ontstaan.
 • als de noodsituatie ook opgelost kan worden zonder dat u verhuist naar een andere woning.
 • als u onvoldoende inkomen heeft voor uw levensonderhoud en zelfstandige woonruimte.
 • als u of een lid van uw huishouden al eerder een urgentieverklaring heeft gehad en deze korter dan 2 jaar geleden is vervallen of ingetrokken. Is uw situatie nu anders? Dan bekijkt de gemeente of u kans maakt op een urgentieverklaring.
 • als u naar verwachting binnen 3 maanden ook zonder een urgentieverklaring een woning kunt vinden door te reageren op het woningaanbod op Woonnet Haaglanden.
 • als u uw relatie beëindigt
 • bij burenoverlast
 • bij achterstallig onderhoud van uw woning of bij vocht, tocht en schimmelproblemen.

Pas 2 jaar na een afwijzing of toekenning is het mogelijk om opnieuw een urgentieverklaring aan te vragen. Is uw situatie in de tussentijd anders geworden? Dan bekijkt de gemeente op dat moment of u kans maakt op een urgentieverklaring.

De urgentiewijzer geeft stap voor stap aan welke documenten u moet toevoegen om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Vul de urgentiewijzer naar waarheid en volledig in. Als blijkt dat u de vragen niet goed heeft beantwoord wordt uw aanvraag afgewezen.
 • de kosten kunt u via iDEAL betalen.
Er zijn bedrijven die tegen betaling een voorrangsverklaring voor u aanvragen. De gemeente raadt dit af. Vanwege extra kosten en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt een voorrangsverklaring veilig en voor een vast bedrag digitaal aanvragen bij de gemeente via de Begin externe link: digitale.urgentiewijzer.nl(Externe link), einde externe link..
Lukt het niet om zelf een aanvraag te doen? Neem dat contact op met een Begin link: servicepunt, einde link. .

Heeft u een urgentieverklaring? Dan geldt een aantal regels. De belangrijkste zijn:

 • Als u urgentie krijgt, krijgt u een zoekprofiel op Woonnet Haaglanden. U krijgt niet op alle woningen voorrang.
Het zoekprofiel geeft aan welke woonruimte voor u passend wordt gevonden. Hierin staat bijvoorbeeld het aantal kamers en de grootte van de woning en het woningtype. Ook krijgt u alleen voorrang op de meest eenvoudige woningtypen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van uw huisvestingsprobleem. Ook kan het zijn dat bij sommige wooncomplexen de urgentieverklaring geen voorrangspositie oplevert.
 • U moet zelf reageren op woningen die passen binnen uw zoekprofiel. Ook als deze woningen staan in andere gemeenten van de regio Haaglanden

 • Bij loting van woningen krijgt u geen voorrang.

 • Uw urgentieverklaring is 3 maanden geldig. Lukt het u niet binnen de geldigheidsduur van uw een urgentieverklaring een passende woning te vinden? Dan kunt u binnen 2 weken na afloop van uw urgentieverklaring een aanvraag indienen voor een eenmalig woningaanbod. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor een urgentieverklaring

 • Als u binnen 3 maanden geen woning vindt omdat u niet reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel, dan vervalt uw urgentie. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor urgentie.

U betaalt € 88,50 (tarief 2023) voor de urgentieverklaring. U moet dit bedrag ook betalen als u de urgentieverklaring niet krijgt of als de aanvraag niet verder wordt behandeld (bijvoorbeeld als gegevens ontbreken).

U krijgt binnen 8 weken een brief. Als het langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u bellen met (070) 353 40 37 en uw vragen stellen.

Als u dakloos dreigt te worden buiten uw schuld, kunt u geen urgentie aanvragen in Den Haag. U kunt wel hulp vragen bij deze organisaties:

Als uw woning gesloopt of opgeknapt gaat worden, komt u mogelijk voor een urgentie in aanmerking. Dit gaat niet via deze urgentiewijzer. U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie van wie u de woning huurt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070