Overlijdensakte aanvragen

Is iemand overleden in Den Haag? Dan kunt u hiervan een schriftelijk bewijs aanvragen. U krijgt een Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel van de overlijdensakte.

 • De persoon is in Den Haag overleden.
 • Is de persoon in het buitenland overleden? U kunt een buitenlandse overlijdensakte laten Begin link: inschrijven in de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, einde link. . Daarna kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen.
 • U kunt alleen een akte aanvragen als:

  • u het kind of kleinkind bent
  • u de ouder of grootouder bent
  • u een erfgenaam bent
  • u de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
  • u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  • u de akte nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
  • u de akte nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • u schriftelijke toestemming heeft gekregen (een machtiging)

Een instantie vraagt u om een overlijdensakte. U vraagt deze aan bij de gemeente waar de persoon is overleden. U krijgt vervolgens een afschrift of een meertalig (internationaal) uittreksel van de akte. De originele akte blijft eigendom van de gemeente.

Welk document heb ik nodig?

Meestal vertelt de instantie die de akte wil hebben welk document u nodig heeft. Zij geeft ook aan hoe oud het document mag zijn. Het verschil tussen het afschrift en het meertalig (internationaal) uittreksel:

 • Op een afschrift staat precies hetzelfde als op de akte zelf. Het heet ook wel een ‘gewaarmerkt afschrift’. Het afschrift is alleen in het Nederlands verkrijgbaar.
 • Een meertalig (internationaal) uittreksel is een samenvatting van de akte. Op het uittreksel staat een uitleg in 10 talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.

Bij de aanvraag van de akte kunt u aangeven welk document u wilt hebben.

€ 15,70 (tarief 2023) exclusief portokosten. Na uw aanvraag krijgt u een rekening per e-mail.

Binnen 3 weken stuurt de gemeente het afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel naar u op.

 • Wilt u een akte van een levenloos geboren kind aanvragen? Dan kan dat via het formulier Overlijdensakte aanvragen op deze pagina.
 • Is de overlijdensakte langer dan 50 jaar geleden opgemaakt? Dan kunt u alleen terecht bij het .
 • Wilt u het document in het buitenland gebruiken, dan heeft u vaak een ‘apostille’ nodig. Deze kunt u aanvragen via de rechtbank. Lees meer over de apostille op Begin externe link: rechtspraak.nl(Externe link), einde externe link..
 • Moet u het document laten vertalen? Dan kunt u dat laten doen door een beëdigd tolk/vertaler. Voor documenten nodig binnen de EU kunt u eventueel samen met het Nederlandse document een Begin link: meertalig modelformulier aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070