Adoptieakte aanvragen

Een adoptieakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw adoptie in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als afschrift. U vraagt deze aan bij de gemeente Den Haag.

U bent geadopteerd vanuit het buitenland.

Een instantie vraagt u om een adoptieakte. U vraagt deze aan bij de gemeente Den Haag. U krijgt vervolgens een afschrift van de akte. Dit heet ook wel een ‘gewaarmerkt afschrift’. De originele akte blijft eigendom van de gemeente.

Afschrift in een andere taal

Het afschrift is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Heeft u een afschrift van de akte in een andere taal nodig? Dan moet u dit afschrift zelf laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.

€ 15,70 (tarief 2023) exclusief portokosten. Na uw aanvraag krijgt u een rekening per e-mail.

Binnen 3 weken stuurt de gemeente het afschrift naar u op.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070