Plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers

Het plaatsen van ondergrondse containers gaat in een paar stappen. Hierbij kijkt de gemeente goed waar de containers het beste passen. Lees meer over het plaatsen van de containers en hoe u uw reactie kunt geven.

Het proces van plaatsen gaat zo:

 1. De gemeente doet eerst onderzoek
 2. Voorstel voor locaties en uw reactie
 3. De gemeente bekijkt de reacties
 4. Besluit definitieve locaties en beroep indienen
 5. Plaatsen containers.

Van begin tot eind duurt het proces van plaatsen gemiddeld 6 maanden.

De gemeente doet eerst onderzoek

Voordat de gemeente de containers plaatst, doet ze onderzoek. De gemeente kijkt daarbij goed waar de container moet komen. Hierbij kijkt de gemeente naar:

 • de loopafstand naar de container: die mag maximaal 125 meter zijn, tenzij er geen geschikte locatie is binnen die afstand.
 • veiligheid
 • bereikbaarheid voor de vuilniswagen
 • obstakels zoals bomen, lantaarnpalen en bovenleidingen van de tram
 • kabels, leidingen of rioolbuizen in de grond
 • parkeerplaatsen in de buurt, de gemeente wil zoveel parkeerplekken houden als mogelijk is.

Voor het onderzoek graaft de gemeente op verschillende plekken in de buurt. Op dat moment ligt de plek van de container nog niet vast. De plek kan dus nog veranderen.

Voorstel voor locaties en uw reactie

Na het onderzoek maakt de gemeente een voorstel waar ze de containers wil plaatsen. U heeft dan 6 weken de tijd om te reageren op het plan. Heeft u een idee voor een andere plek? Benoem die locatie dan in uw reactie.

U kunt uw reactie digitaal doorgeven. Of via e-mail, post of het KlantContactCentrum.

Digitaal

Per e-mail

Stuur een e-mail naar Begin link: oracs@denhaag.nl, einde link. onder vermelding van ‘Reactie plaatsen ondergrondse container’. Vermeld ook het buurtnummer dat in de brief staat.

Per post

Stuur uw reactie per post naar:

Gemeente Den Haag
Afdeling Stadsbeheer, Team Afval
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

Vermeld hierbij het onderwerp ‘Reactie plaatsen ondergrondse container’ en het buurtnummer dat in de brief staat.

KlantContactCentrum

U kunt uw reactie doorgeven via Begin link: het KlantContactCentrum, einde link. .

Informatieavond

In de periode dat u het voorstel kunt bekijken, organiseert de gemeente een informatieavond in uw wijk over de ondergrondse restafvalcontainers. In de brief over de reactieperiode staat ook de uitnodiging voor deze avond. Op de informatieavond kunt u vragen stellen.

De gemeente bekijkt de reacties

Na de reactieperiode van 6 weken bekijkt de gemeente alle reacties. Daarna onderzoekt de gemeente de ideeën voor andere locaties. Het kan zijn dat de gemeente opnieuw in uw wijk moet graven. Daarna maakt de gemeente een definitief plan.

Besluit definitieve locaties en beroep indienen

In het definitieve plan staan de plekken waar de ondergrondse restafvalcontainers komen. Ook maakt de gemeente een ‘nota van antwoord’. Daarin leest u alle reacties van bewoners en wat de gemeente daarmee heeft gedaan.

Heeft u een reactie gegeven? Dan krijgt u een brief van de gemeente met uitleg wat er met uw reactie is gedaan.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het definitieve plan? U kunt een Begin externe link: beroep indienen bij de Raad van State(Externe link), einde externe link.. De periode van beroep is 6 weken. De gemeente is verplicht om de uitspraak van de Raad van State te volgen.

Plaatsen van containers

Na de periode van beroep plaatst een aannemer de containers. Op de werkplek waar de containers komen mag u tijdelijk niet parkeren. Het plaatsen duurt ongeveer 1 week per container. Het duurt 1 tot 2 maanden voordat alle containers in uw buurt geplaats zijn.

Als de containers er staan kunt u ze meteen gebruiken. Vanaf dat moment haalt de gemeente vuilniszakken met restafval niet meer los op.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Ondergrondse restafvalcontainers voor een schone buurt. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: oracs@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070