Seniorvriendelijk Den Haag

Senioren zijn nu en in de toekomst belangrijk voor Den Haag. Bijvoorbeeld als mantelzorger of vrijwilliger. In Den Haag moeten zij prettig oud kunnen worden. Meedoen en gezien worden als onmisbare stadsgenoot hoort daarbij. Met het actieprogramma ‘Seniorvriendelijk Den Haag’ wil de gemeente het mogelijk maken dat senioren dat op eigen manier kunnen blijven doen.

In Den Haag wonen bijna 80.000 65-plussers en deze groep groeit de komende jaren. En met hun omgeving veranderen ook hun wensen en behoeften. Het is dus nodig om samen met senioren te blijven kijken naar hoe zij in Den Haag prettig oud kunnen worden. Door er vroeg bij te zijn kan veel leed en onnodige zorg worden voorkomen.

Actieprogramma

In het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag staan een aantal thema’s centraal:

  • Meedoen en leefplezier

  • Gezond en veerkrachtig

  • Prettig wonen in je wijk

Daarbij is het belangrijk dat senioren goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die Den Haag biedt, zodat zij de voorzieningen en activiteiten kunnen kiezen die bij hen passen.

Rapport Den Haag Seniorvriendelijke Stad 2020

Wat vinden senioren van wonen in Den Haag? Dat leest u in het rapport van het onderzoek Den Haag Seniorvriendelijke Stad 2020. Het onderzoek is gedaan door het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag onder leiding van de kennisgroep Urban Ageing van de Haagse Hogeschool. Het rapport gaat uit van een stadsbrede enquête onder 393 Haagse senioren, gespreksgroepen met 50 Haagse senioren en de Ouderenmonitor 2020.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070