Meldcode

Meldcode: de juiste hulp bij ernstige probleemsituaties

De meldcode is bedoeld voor professionele hulpverleners in Den Haag die regelmatig direct met cliënten in contact zijn. Heeft uw cliënt problemen die u niet zelf kunt oppakken en waarvan u ook niet weet wie die moet oppakken? Meld het met onderstaand formulier.

Toestemming cliënt

Om de melding in behandeling te kunnen nemen moet de burger op de hoogte zijn van en instemmen met de melding.

De burger moet instemming geven (dit mag mondeling) dat zijn gegevens gedeeld kunnen worden ten behoeve van de hulpverlening met de hulpverlener en/of hulpverleningsorganisatie. Het is wenselijk dat u als melder dit bespreekt met de burger.

Stemt de burger niet in met de melding maar is de situatie zo schrijnend dat er hulp nodig is, dan kunt u de melding zonder instemming van de client doen. In dat geval verzoeken wij u de reden te vermelden waarom de burger geen toestemming geeft.

Casus aanmelden

Het computerprogramma van de meldcode is aangepast. Daarom kunt u op het moment alleen een melding doen via pdf. Dit is tijdelijk. Excuses voor het ongemak.

Hoe het werkt

U kunt het formulier bewaren voor een volgende meldcode.

Meld nieuwe casus aan

(PDF, 0 B)

Hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Neem dan contact op met het Intermediairencontactpunt (ICP) via (070) 353 74 67.

Het ICP kan het formulier dan naar u opsturen. Ook dan slaat u het formulier op. En stuurt u het ingevuld als bijlage naar ons toe.

Na ontvangst pakt de gemeente de meldcode op zoals gebruikelijk.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070