Intermediairen Contactpunt

Bent u een professional die klanten helpt die vastlopen? Wilt u een casus bespreken of aanmelden? Of wilt u een sociaal-juridische vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het Intermediairen Contactpunt (ICP).

Op het ICP zit dagelijks een sociaal raadslid klaar om (sociaal)juridische vragen te beantwoorden en advies te geven aan professionals. Daarnaast zijn er sociaal casemanagers beschikbaar voor telefonisch overleg over cases.

Toestemming klant

De medewerkers van het ICP screenen aangemelde klanten in de gemeentelijke systemen. Dit doen zij vraaggericht en met toestemming van de klant. Dit is noodzakelijk om zo snel mogelijk de benodigde stappen te bepalen. Daarom moet uw klant het ermee eens zijn dat u contact zoekt met het ICP of een melding doet.

Melding dreigende uithuiszetting

Heeft uw klant een huurachterstand en wordt hij of zij mogelijk uit huis gezet? Meld dit dan direct bij het ICP. Een medewerker van de gemeente zoekt naar een oplossing. Waar mogelijk doet de medewerker dit samen met de klant, betrokken professionals en verhuurder.

Dreigt u zelf uit huis gezet te worden? Ga dan naar de Begin link: Advies- en informatiebalie, einde link. .

Melding dreigende afsluitingen

Dreigt uw klant door betalingsachterstand afgesloten te worden van elektriciteit, gas of water? Meld dit direct bij het ICP. De crisismedewerker van het ICP behandelt deze melding. De medewerker kan bemiddelen met de energiemaatschappij en/of het waterbedrijf om afsluiting te voorkomen. Ook kan de medewerker onderhandelen met de schuldeisers om tot een oplossing te komen.

Contact met het ICP

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070