Woonschepen en bedrijfsschepen verbouwen

Wilt u een woonschip of een bedrijfsschip verbouwen? Dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat om de woon- en bedrijfsschepen die een bepaalde (vaste) ligplaats innemen en niet meer varen.

Woonschepen aan de Conradkade
Woonschepen aan de Conradkade

Omgevingsvergunning nodig

Wilt u een bestaand woon- of bedrijfsschip verplaatsen en verbouwen? Of wilt u een nieuw woon- of bedrijfsschip plaatsen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit bouwen. Hiervoor zijn speciale bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit opgenomen. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen met uw DigiD via Begin externe link: www.omgevingsloket.nl(Externe link), einde externe link..

Kijk voor meer informatie op Begin link: Omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Ligplaatsvergunning blijft nodig

Wilt u een ligplaats innemen in de openbare wateren van Den Haag met een woon- of bedrijfsschip? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op Begin link: Ligplaatsvergunning aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070