Woning bouwkundig splitsen

Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? Dit heet bouwkundig splitsen. De gemeente staat bouwkundig splitsen alleen in een beperkt aantal buurten en onder bepaalde voorwaarden toe. Zo blijven er voldoende woningen voor grotere huishoudens over.

Zelfstandige woning

Een woning is zelfstandig als:

 • De woning bereikbaar is via een eigen toegangsdeur die rechtstreeks uitkomt op de openbare weg of op een gemeenschappelijk toegangsportaal (portiek, galerij, trappenhuis) dat uitkomt op de openbare weg.
 • De woning een eigen Begin link: huisnummer, einde link. heeft.
 • Alle voorzieningen zoals badkamer, keuken en toilet in de woning aanwezig zijn.
Vanaf 1 juli 2019 zijn de regels voor bouwkundig splitsen strenger geworden. Alleen in een beperkt aantal buurten is dit nog mogelijk.

In welke wijken

U kunt in deze buurten een vergunning voor bouwkundig splitsen aanvragen:

 • Bosweide
 • De Bras
 • De Lanen
 • De Velden
 • De Vissen
 • Erasmus Veld
 • Hoge Veld
 • Huygenspark
 • Lage Veld
 • Parkbuurt Oosteinde
 • Rietbuurt
 • Waterbuurt
 • Zonne Veld
Alleen in de oranje gebieden is bouwkundig splitsen onder voorwaarden mogelijk.
Alleen in de oranje gebieden is bouwkundig splitsen onder voorwaarden mogelijk.

Regels voor bouwkundig splitsen

 • De nieuwe woning heeft minimaal 40 vierkante meter woonoppervlakte.
 • De nieuwe woning heeft minimaal 1 volledige bouwlaag of meerdere volledige bouwlagen.
 • De parkeerdruk is lager dan 90% of het parkeren wordt volledig op eigen terrein opgelost.
 • Als u een woning bouwkundig wilt splitsen, heeft u altijd een Begin link: omgevingsvergunning, einde link. nodig.
 • Ook heeft u altijd een Begin link: woningvormingsvergunning, einde link. nodig.
 • De 1e 10 jaar na verlening van een omgevingsvergunning voor een dakopbouw is bouwkundig splitsen niet toegestaan.

Verder is het belangrijk dat u zorgt voor:

 • Voldoende geluidsisolatie tussen de nieuw te vormen woningen onderling en de woningen van de buren. Dit vanwege de leefbaarheid. Bij voorkeur voldoet de lucht- en contactgeluidsisolatie van de horizontale en verticale woningscheidende constructies aan de NEN 5077. Dat betekent dat voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouw. Uitgebreidere informatie over geluid vindt u op op de Begin externe link: website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder(Externe link), einde externe link..
 • Afstemming met en goedkeuring van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Vergunningsplicht

Let op: om krapte op de woningmarkt tegen te gaan, is het in sommige gevallen verplicht een vergunning aan te vragen. Op de pagina Begin link: Maatregelen problemen woningmarkt, einde link. vindt u hierover meer informatie.

Bouwkundig gesplitste woning kopen?

De regels voor bouwkundig splitsen zijn strenger geworden. Controleer daarom bij de aankoop van een woning:

 • Of de woning die u wilt kopen bouwkundig gesplitst is. Een bouwkundig gesplitste woning heeft meerdere appartementen met een eigen toegang en voorzieningen (badkamer, keuken en toilet) en vaak een afwijkende huisnummering (bijvoorbeeld 1A, 1B en 1C).
 • Of er een vergunning is afgegeven door de gemeente. Voor aankopen van woningen na 1 januari 2017 geldt geen vrijstelling van de regels. Er moet dan voldaan worden aan de regels die gelden op het moment dat u de aanvraag doet. Neem voor meer informatie Begin link: contact op met de gemeente, einde link. , afdeling Vergunningen en Toezicht.

Duurzaamheid

Bouwkundig splitsen kan ook een goed moment zijn om een woning te verduurzamen. Dit heeft veel voordelen voor bijvoorbeeld uw wooncomfort of energierekening. Lees meer hierover Begin link: denhaag.test.acato.nl/houvanjehuis, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070