Welstandsnota

Om te bepalen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, heeft de gemeente Den Haag welstandscriteria vastgesteld in de Welstandsnota.

De gemeente hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Die kwaliteit staat beschreven in de Welstandsnota. Iedere gemeente is sinds 2004 verplicht om een Welstandsnota vast te stellen. In deze nota staan alle welstandscriteria voor bouw en verbouw in de stad. Aanvragers weten vooraf wat van hen verwacht wordt.

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe Welstandsnota vastgesteld, die op 26 januari 2018 in werking is getreden.

U vindt de Welstandsnota Den Haag 2017 in bestuurlijke stukken onder Begin externe link: Welstandsbeleid van de gemeente Den Haag(Externe link), einde externe link..

Reclame-uitingen

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070