Welstands- en Monumentencommissie

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten.

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Een bouwplan waarvoor een vergunning nodig is, wordt in de meeste gevallen getoetst aan de Welstandsnota. De Welstandsnota wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het bevat de criteria en kaders waaraan het uiterlijk van een bouwplan moet voldoen. De gemeente kan uw aanvraag aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor advies.

Wanneer u een vergunning aanvraagt en het bouwplan aan de commissie moet worden voorgelegd, dan gebeurt dit automatisch. U hoeft zelf geen contact met de commissie op te nemen.

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap/openbare ruimte en monumenten.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Marc Reniers, voorzitter
  • Franz Ziegler, deskundige stedenbouw
  • Alexander Pols, deskundige architectuur
  • Joris Molenaar, deskundige monumenten en cultuurhistorie
  • Karen van Vliet, deskundige stedenbouw
  • Frederik Pöll, deskundige architectuur
  • Philomene van der Vliet, deskundige landschap en openbare ruimte
  • Wijnand Galema, deskundige monumenten en cultuurhistorie

Collegiaal overleg

Er kan een zogenaamd collegiaal overleg via het secretariaat worden aangevraagd. Dit kan wanneer de commissie een negatief advies over een aanvraag heeft gegeven. Tijdens dit informele overleg bespreken de architect/ontwerper en de commissie het bouwplan of de aanpassingen na een negatief advies. Het collegiale overleg helpt bij het doorontwikkelen van het bouwplan en versoepelt de verdere toetsing.

Een collegiaal overleg wordt gevoerd tussen de architect/ontwerper en de commissie. Het vindt plaats zonder de aanvrager of de opdrachtgever.

Een collegiaal overleg wordt gevoerd op basis van vooraf opgestuurde tekeningen. Tekeningen moeten uiterlijk een week voor het overleg door het secretariaat zijn ontvangen. Aan een collegiale overleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Jaarverslagen

De commissie brengt iedere 2 jaar een verslag uit over haar werkzaamheden. Hierin wordt de advisering door de commissie in cijfers weergegeven. Het werk van de commissie wordt daarbij toegelicht en er is aandacht voor bijzondere bouwplannen.

Bekijk het jaarverslag op de website van monumentenzorg Den Haag:

Contact

Voor een afspraak met de Welstands- en Monumentencommissie kunt u contact opnemen met het Begin link: secretariaat van de afdeling Monumentenzorg & Welstand, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070