Secretariaat Monumentenzorg & Welstand

Voor vragen over de Welstandsnota of om een afspraak met de Welstands- en Monumentencommissie te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg & Welstand.

De afdeling Monumentenzorg & Welstand is een onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag en heeft 2 hoofdtaken die te maken hebben met de Welstands- en Monumentencommissie. Zij ondersteunt de commissie administratief, inhoudelijk en secretarieel bij haar advieswerk. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het welstandsbeleid en de communicatie hiervan.

Openingstijden

Het secretariaat van de afdeling is telefonisch bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur
  • vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur

Bezoekadres

De Welstands- en Monumentencommissie vergadert in kamer C01.09 van het stadhuis, Spui 70. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, bijvoorbeeld om een bouwplan toe te lichten of om in te spreken op de geagendeerde plannen? Maak dan een afspraak via het secretariaat van de commissie. Dit kan tot uiterlijk de maandag voor een vergadering.

Postadres en contact

Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Telefoonnummer: (070) 353 43 66
E-mail: Begin link: welstand@denhaag.nl, einde link.

Kijk voor meer informatie op Begin link: denhaag.test.acato.nl/welstandscommissie, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070