Welstandscommissie

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente kan uw bouwplan toetsen aan de Welstandsnota en bij twijfel aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor onafhankelijk advies.
Begin link: Lees meer, einde link.

welstand-wateringse-veld

Welstandsnota

Om te bepalen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, de ruimtelijke kwaliteit van de stad, heeft de gemeente Den Haag welstandscriteria vastgesteld in de Begin link: Welstandsnota, einde link. .

Agenda’s

Op de Begin link: agenda’s van de vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie, einde link. staat aangegeven welke bouwplannen in het openbaar behandeld zullen worden.

welstand-nirvana

Welstandsadviezen

De Begin link: adviezen van de Welstands- en Monumentencommissie, einde link. geven aan of bouwplannen volgens de commissie voldoen aan de Welstandsnota.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070