Verhuur pied-à-terre (tweede woning)

Gaat u woonruimte verhuren als pied-à-terre (tweede woning)? Dan heeft u daarvoor een ontheffing en een registratienummer nodig. Op deze pagina leest u hoe het werkt. U kunt hier een ontheffing en een registratienummer aanvragen.

Wat is het?

Verhuur van een pied-à-terre is een vorm van toeristische verhuur. Het houdt in dat u een woning aan iemand verhuurt die het als een 2e woning wil gebruiken. De verhuurder woont niet zelf in de woning. De huurder staat niet ingeschreven op het adres in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat om een verhuur met een huurovereenkomst.

Regels

Vanaf 2 augustus 2021 heeft u in Den Haag een ontheffing en registratienummer nodig voor verhuur van een pied-à-terre.

Voor verhuur

 • Voor het verhuren van een woning aan iemand die de woning als een pied-à-terre (2e woning) wil gebruiken heeft u een ontheffing en een registratienummer nodig.
 • U woont niet zelf in de woning. De huurder staat niet ingeschreven op het adres van de woning of op een ander adres in Den Haag in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Alleen de huurder en leden van het gezin van de huurder mogen in de woning verblijven.
 • Binnen 12 maanden nadat een ontheffing is gegeven, wordt niet opnieuw een ontheffing verleend.
 • U krijgt geen ontheffing als de woning 142 WWS-punten of minder heeft (het landelijke puntensysteem voor huurwoningen). Kijk voor meer informatie over de huurprijs en WWS-punten voor een woning op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.. Als u daar de berekening maakt, bewaar deze dan. U heeft de berekening nodig voor de aanvraag.
 • Als u voor 2 augustus 2021 al woonruimte als pied-à-terre verhuurde, dan moet u alsnog een registratienummer en een ontheffing aanvragen.
 • Als u de woonruimte gaat aanbieden als pied-à-terre, dan moet u het registratienummer bij de aanbieding vermelden. Bijvoorbeeld op een visitekaartje of in een advertentie op een website.
 • U betaalt toeristenbelasting aan de gemeente.

Voor eigen gebruik

Voorwaarden

De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • De ontheffing is aan de huurovereenkomst gebonden.
 • De ontheffing is niet overdraagbaar.
 • De ontheffing is geldig zolang de huurovereenkomst loopt.
 • Deze vorm van toeristische verhuur wordt toegestaan door uw VvE of verhuurder.
 • Het is verboden de woning nog op andere manieren toeristisch te verhuren.
 • De aanwezigen moeten elk minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte hebben.
 • De huurder staat niet als bewoner op een ander adres in de BRP van Den Haag ingeschreven.

Nodig bij de aanvraag

 • Een ingevuld formulier met het aantal WWS-punten van de woning. Deze kunt u invullen en als PDF toevoegen vanaf Begin externe link: de website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..
 • Een geldige DigiD (of in het geval van een bedrijf eHerkenning).
 • Als u deze aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende volmacht waarin ten minste staat:
  • Naam van de gemachtigde
  • Naam van de aanvrager (degene die de machtiging verleent)
  • Akkoord voor het aanvragen van een vergunning door de gemachtigde, op naam van de aanvrager
  • Ondertekening door gemachtigde en aanvrager
 • Een ondertekende huurovereenkomst waaruit blijkt dat u de pied-à-terre gaat verhuren. Als u nog geen huurovereenkomst af wilt sluiten, omdat u eerst wilt wachten of u een ontheffing toegekend krijgt of niet, dan kunt u ook een door verhuurder en huurder ondertekende verklaring van het in gebruik nemen als 2e woonruimte toevoegen.

Aanvragen ontheffing en registratienummer

Kosten

De ontheffing kost € 119 in 2023. U betaalt deze kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U krijgt deze kosten niet terug als de gemeente uw aanvraag voor de ontheffing afwijst.

Het registratienummer is gratis.

Hoelang duurt het?

U krijgt het registratienummer direct na de aanvraag. De ontheffing volgt binnen 8 weken, als de aanvraag en de woning aan de voorwaarden voldoen. Direct na ontvangst van het registratienummer mag u adverteren. Maar de woning kan pas verhuurd worden als de ontheffing is verleend.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontheffing(procedure) of het registratienummer? Stuur dan een e-mail naar Begin link: vakantieverhuur@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070