Ontwikkelingen rond station Laan van NOI

Rond station Den Haag Laan van NOI gaat de komende jaren veel gebeuren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ontwikkelingen in het gebied.

Het stationsgebied Laan van NOI verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Deze komen op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En aan de Voorburgse kant aan de Van Alphenstraat.

Ook werkt de gemeente aan plannen voor vernieuwing van het station en de omgeving van het station. Het stationsgebied wordt een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Planning

De planning van de projecten kan nog veranderen. Kijk voor de bijgewerkte planning op de projectpagina’s. Hier staat ook meer informatie over het project.

Overzicht projecten, plannen en uitvoering

Project Plannen en uitvoering
1. Begin link: Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI, einde link. Vanaf mei 2022 gaat de gemeente hierover in gesprek met de omgeving. Het vaststellen van de visie verwacht de gemeente in 2023.
2. Begin link: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) en omgeving, einde link. De gemeente heeft de voorwaarden voor het plan in een Planuitwerkingskader (PUK) in december 2021 vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u bekijken in het 1e kwartaal van 2023. Daarnaast werkt de ontwikkelaar aan het bouwplan.
3. Begin externe link: Ontwikkeling OV-knooppunt station Laan van NOI(Externe link), einde externe link. De gemeente overlegt met het Rijk over verbetermaatregelen aan het knooppunt station Laan van NOI. Eerste stap: een onderzoek (MIRT-Verkenning). Deze start najaar 2022.
4. Begin externe link: Gebiedsontwikkeling Spoorzone Van Alphenstraat(Externe link), einde externe link. De voorwaarden voor de ontwikkeling van dit gebied staan in de Ontwikkelvisie voor het stationsgebied Laan van NOI.
5. Begin externe link: Fietsroute Velostrada – Van Alphenstraat(Externe link), einde externe link. Onderdeel van het project Verlengde Velostrada. Vaststelling voorlopig ontwerp 3e kwartaal 2022, uitvoering 2024
6. Schenkverbinding/Groene Entree Onderzoek naar hoe het Schenkviaduct eruit moet komen te zien.

Onderdelen Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI

Project Plannen en uitvoering
7. Tramkeervoorziening HTM Onderzoek naar mogelijkheden om de tramkeervoorziening op een andere wijze in te passen.
8. Onderdoorgangen spoor Onderzoek naar de mogelijkheden om extra spooronderdoorgangen te maken. Doel: de Haagse en Voorburgse kant beter met elkaar verbinden.
9. Eetcafé Corridor locatie Onderzoek hoe dit gebied opnieuw ingericht kan worden.
10. Tankstations (Wittebrug-TinQ/Tango en BP) Onderzoek naar inpassen en opnieuw ontwikkelen tankstations.
11. Voetgangersbrug over de Schenk Onderzoek naar een extra oversteek over de Schenkzone

Kortetermijnprojecten

Project Plannen en uitvoering
12. Verbeterslag groengebied Schenkzone/Prinses Margrietplantsoen De uitvoering is 16 januari 2023 gestart en duurt ongeveer 5 weken (afhankelijk van de weersomstandigheden).
13. Uitbreiding fietsenstallingen station Laan van NOI De gemeente werkt samen met ProRail aan de uitbreiding van de fietsenstallingen. Start uitvoering 1e helft 2023 (Haagse kant), nog in onderzoek (Voorburgse kant).
14. Mobiliteitshub Laan van NOI Onderzoek naar een (tijdelijke) plek bij het station voor ov-fietsen, deelscooters en deelauto’s.
15. Fietsverbinding Schenkkade Maken van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Schenk tussen de Juliana van Stolberglaan en de Prinses Beatrixlaan. Voorlopig ontwerp eind 2022.

Projecten

De gemeente maakt een plan waarin de toekomst van het gebied rond station Laan van NOI wordt beschreven. Die beschrijving wordt ook wel een Ontwikkelvisie genoemd. Ook wordt een beeldkwaliteitsplan voor het gebied gemaakt. Dit plan beschrijft hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld de materialen en kleuren die gebruikt worden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI, einde link. .

De 1e echte ontwikkeling rondom Laan van NOI is naast station Laan van NOI. Op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van het gebouw wordt een levendig woon- en werkgebied gemaakt. Ook de omgeving wordt opgeknapt.

Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa), einde link. .

De gemeente spreekt met het Rijk en ProRail over vernieuwing van het station en omgeving. Hiervoor onderzoeken ze de mogelijkheden om het station en bijvoorbeeld fietsenstallingen aan te passen. Dit is onderdeel van een groter onderzoek (MIRT-Verkenning). Hierbij worden het spoornetwerk en de de OV-knooppunten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (Oude Lijn) ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op de website Begin externe link: Oude Lijn en OV-knopen – Move-RDH(Externe link), einde externe link..

De NS en gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen het gebied tussen station Laan van NOI en de Van Alphenstraat verbeteren. Hiervoor werken zij aan plannen voor nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen zoals winkels en horeca.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite Begin externe link: www.spoorzone-vanalphenstraat.nl(Externe link), einde externe link..

Proef met Leefbaarheidseffectrapportage (LER)

De gemeente test een nieuwe manier om te zorgen dat het in woonwijken prettig wonen is en blijft. Die manier heet de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) en is een idee van het wijkberaad Bezuidenhout.

Het LER is een computermodel dat voor een wijk laat zien hoe het gaat met bijvoorbeeld het groen. En met voorzieningen, zoals het aantal winkels en scholen. De LER laat ook zien wat voor gevolgen plannen voor de toekomst hebben voor een wijk. De gemeenteraad heeft de plannen rondom station Laan van NOI aangewezen als proeftuin hiervoor.

Wilt u meer weten? Ga dan naar de Begin externe link: website LER Den Haag 2020 – Laan van NOI(Externe link), einde externe link..

In 2021 waren er 2 bijeenkomsten over de LER. Wilt u de verslagen hiervan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csnoi@denhaag.nl, einde link. .

Central Innovation District

Het stationsgebied Laan van NOI is onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag. De stad krijgt steeds meer inwoners. Die gaan zoveel mogelijk wonen in dit gebied rondom de 3 stations. Hierdoor is het niet nodig elk open stukje in de rest van de stad vol te bouwen.

Behalve voor wonen wil de gemeente in dit gebied ook ruimte maken voor werken, studeren, ontspannen en winkelen. Het stationsgebied moet een prettige plek worden voor vernieuwende bedrijven en voor mensen. Met goede voorzieningen en een prettige omgeving buiten. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag, einde link. .

Contact

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond station Laan van NOI? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csnoi@denhaag.nl, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070