Maatregelen problemen woningmarkt

De vraag naar woningen is in Den Haag veel groter dan het aanbod. De stad groeit de komende jaren met 4.000 tot 5.000 inwoners per jaar. Om te zorgen dat iedereen prettig kan wonen zijn maatregelen nodig.

Vogelvlucht-aanzicht van Den Haag
In Den Haag zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden.

Dat er te weinig koopwoningen zijn voor het aantal woningzoekenden, blijkt uit:

Dat er te weinig huurwoningen zijn voor de mensen die een woning zoeken, blijkt uit:

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke stad. Om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen, neemt de gemeente maatregelen. De maatregelen gelden voor alle woningen (nieuwbouw en bestaande woningen).

Wat doet Den Haag aan het woonprobleem?

De gemeente had als doel om elk jaar 2.500 woningen te bouwen. Dit moeten er nu elk jaar 4.000 worden. Voor betaalbare woningen is er € 50 miljoen extra beschikbaar.

Hoe de gemeente de problemen op de woningmarkt wil aanpakken, staat in de huisvestingsverordening en de Woonvisie 2022. En wie een woning niet gebruikt om in te wonen, heeft vaak een vergunning nodig.

Huisvestingsverordening

Een groot deel van de maatregelen staat in de Begin externe link: huisvestingsverordening(Externe link), einde externe link.. De maatregelen gaan onder andere over huisvestingsvergunning, verdelen van woonruimte, urgentieverklaring en standplaatsen.

Ook zijn er afspraken met bijvoorbeeld woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers.

Woonvisie 2022

In de Begin externe link: Woonvisie 2022 (RIS313365, bijlage 1)(Externe link), einde externe link. staan veel maatregelen. Er zijn 4 thema’s:

 • De gemeente voert een Begin link: huisvestingsvergunning, einde link. in voor de sociale huursector en de middenhuursector. Deze vergunning is nodig om een woning te mogen huren. Een verhuurder mag geen woning verhuren aan iemand zonder vergunning. Hierdoor gaan goedkope en middeldure huurwoningen naar mensen met bijpassende inkomens.
 • Minimaal 20% van de nieuwbouwwoningen voor verhuur heeft een huur onder € 985 (prijspeil 2020). De helft van die middeldure huurwoningen heeft een huur onder de € 880 (prijspeil 2020).
 • Bij nieuwbouw moet 20% van de koopwoningen betaalbaar zijn.

 • De gemeente wil meer woningen per jaar bouwen dan eerder afgesproken. Ook bij meer woningen moet er over de hele stad 30% sociale woningbouw zijn. De gemeente verwacht van corporaties dat ze als 1e sociale huurwoningen bouwen.
 • De regels voor een Begin link: urgentieverklaring, einde link. worden duidelijker. Alleen wie het echt nodig heeft, kan een urgentieverklaring krijgen.
 • Minimaal 5% van de sociale huurwoningen die vrijkomen is voor starters.
 • De gemeente wil zorgen dat mensen die ‘te ruim’ wonen verhuizen naar een beter passende woning. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij.
 • De gemeente koopt of verkoopt soms zelf grond voor de bouw van sociale huur- en starterswoningen.

 • Van 1 woning 2 of meer zelfstandige woningen maken (Begin link: regels voor toeristische verhuur, einde link. verbetert de leefbaarheid in de wijken en blijven woningen beschikbaar voor mensen die een woning zoeken.
 • Den Haag voerde 1 maart 2022 de opkoopbescherming in. Zo krijgen mensen die een woning zoeken om zelf in te wonen meer kans op de woningmarkt.

 • Er is een groot tekort aan bijvoorbeeld leraren, agenten en zorgpersoneel. Daarom wil de gemeente mensen met deze beroepen Begin link: helpen bij het vinden van een huis, einde link. . Dat maakt Den Haag voor hen aantrekkelijker.
 • Er komt wat meer ruimte voor woonwagenstandplaatsen. Er komen extra maatregelen om bijvoorbeeld studenten, ouderen, arbeidsmigranten, en mensen met een bijzondere zorgvraag aan woonruimte te helpen.

Vergunningplicht voor het omzetten, splitsen en onttrekken van woonruimte

Er is een vergunningsplicht voor het:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070