Geo-informatie heeft digitale kaartbestanden van de gemeente, die voor veel toepassingen geschikt zijn.

Kaarten en plattegronden bestellen

Welke soorten kaarten zijn er?

 • Gemeente Den Haag op 1 kaart
  De wandkaart (schaal 1:10.000) kan standaard of met een thema worden afgebeeld. Bijvoorbeeld met stadsdeel-, wijk-, en buurtgrenzen of door u als klant aangeleverde thema’s.
 • Stadsdeelkaart
  Den Haag bestaat uit 8 stadsdelen. De gemeente heeft 1 kaart per stadsdeel. Het stadsdeelgebied wordt in kleur weergegeven, het gebied eromheen met een grijstint. Het formaat per kaart is ca 90 x 72cm.
 • Grootschalige basiskaart
  Dit is de digitale basiskaart van Den Haag. Deze kaart bevat heel gedetailleerde informatie over vorm en ligging van gebouwen, wegen, water, groenvoorzieningen, enzovoorts. Ook worden straatnamen en huisnummers weergegeven. Deze kaarten kunnen zowel op papier als digitaal worden geleverd.
 • Maatwerk vastgoedinformatie
  Naast standaard kaarten en plattegronden is het ook mogelijk om een maatwerkproduct voor u te maken. Een voorbeeld is de eigendomskaart waarbij verschil wordt gemaakt in gemeente-eigendom, erfpacht en particulier bezit. Bij een maatproduct wordt met u een afspraak gemaakt om een inventarisatie te maken van uw wensen.
 • Splitsingstekening
  Bij de akte van splitsing in appartementsrechten hoort altijd een splitsingstekening. Op deze splitsingstekening kunt u de verdeling van het gebouw en grond in appartementsrechten en gemeenschappelijke gedeelten zien, dus de eigendom van de woning, de berging en eventuele parkeerplaats terugvinden.

Kosten

De kaarten en plattegronden zijn niet gratis. De kosten voor de wandkaart en stadsdeelkaarten zijn te vinden op de bestelformulieren. Voor de levering van BGT-bestanden berekent de gemeente de tijd die ze daarvoor nodig heeft. U kunt zelf de BGT ook via Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK) downloaden als GML-bestand. Zie hiervoor de Begin externe link: website van PDOK(Externe link), einde externe link. . Voor de meeste bestellingen ontvangt u vooraf een prijsopgave, na levering ontvangt u de rekening.

Hoe lang duurt het?

Een digitale uitsnede uit de grootschalige basiskaart heeft een levertijd van 3 werkdagen, deze levertijd kan voor andere producten oplopen tot maximaal 4 weken.

Aanvragen

Wilt u kaarten, plattegronden of eventueel maatwerk aanvragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: geodesk@denhaag.nl, einde link. . Geef in uw e-mailbericht aan of u een stadsdeelkaart (plattegrond van een stadsdeel) of de gemeente Den Haag op 1 kaart (wandkaart) wilt. U ontvangt dan een bestelformulier.

U kunt het ingevulde en ondertekende bestelformulier mailen naar Begin link: geodesk@denhaag.nl, einde link. of sturen naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Geo-informatie
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Voorbeeld van de kaart van Den Haag

een kaart van Den Haag
een kaart van Den Haag

Levering

De kaarten en plattegronden kunnen op verschillende manieren geleverd worden:

 • voor gebruik op internet of voor gebruik in GIS-of CAD-systemen
 • een afdruk op papier
 • als (beschrijfbare en/of magnetische) wandkaart
 • een combinatie van een kaart met bijvoorbeeld de meest recente luchtfoto van het gebied.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070