Geluidsoverlast

Er zijn verschillende soorten geluidsoverlast. Lees wat u kunt doen als u een klacht heeft over geluidsoverlast.

De Wet Milieubeheer is bedoeld om geluidsoverlast voor inwoners te beperken. Deze wet bepaalt de hoeveelheid geluid dat een bedrijf mag maken.

Geluidsoverlast bedrijven

Heeft u geluidsoverlast of andere overlast van een bedrijf? Dit kunt u melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden (de ODH). Kijk voor meer informatie bij Begin link: Overlast bedrijf melden, einde link. .

Geluidsoverlast Scheveningen

Bent u inwoner van Scheveningen en heeft u last van geluidsoverlast van bedrijven op het strand en strandpaviljoens? Dan kunt u dit tijdens het strandseizoen tussen 1 april en 1 oktober 24 uur per dag melden. Bel de Muziekregeling Scheveningen (MRS) Klachtentelefoon, telefoonnummer 0888-333 555. Hier kunt u vragen om een geluidsmeting in of bij uw woning.

Geluidsoverlast van evenement

U kunt voor vragen of klachten over geluid bij publieksevenementen contact opnemen met het geluidloket. Stuur een e-mail naar Begin link: geluidloket@denhaag.nl, einde link. . Bij geluidsoverlast tijdens evenementen kunt u (ook buiten kantooruren) contact opnemen met het geluidloket via (070) 218 72 09. Voor andere zaken op het gebied van de openbare orde kunt u bellen met de politie, telefoonnummer: 0900-8844.

Last van vliegtuiglawaai

Overlast door vliegtuigen en bouwactiviteiten vallen niet onder de Wet Milieubeheer. Oorzaken van vliegtuiglawaai kunt u navragen bij de Begin externe link: Luchtverkeersleiding Nederland(Externe link), einde externe link..

Overlast van bouwwerkzaamheden of illegale bouw

Heeft u geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden? Dan kunt u dit melden bij Begin link: Illegale bouw melden, einde link. .

Andere geluidsoverlast

Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. Kijk voor meer informatie op Begin link: Overlast van een bedrijf melden, einde link. .

Voor bijvoorbeeld muziekoverlast van uw buren of geluidsoverlast uit de openbare ruimte van terrasbezoekers, belt u de politie Haaglanden via 0900-88 44. Op de Begin externe link: Woonoverlast melden(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070