Dakopbouw

Woont u in Den Haag en is uw woning net iets te klein? En heeft u een woning met een plat dak? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een dakopbouw.

Voor een dakopbouw heeft u altijd een vergunning van de gemeente nodig. Deze kunt u via Begin externe link: www.omgevingsloket.nl(Externe link), einde externe link. digitaal aanvragen. Lees meer over de Begin link: omgevingsvergunning, einde link. . In zo’n vergunning staat wat u mag doen en onder welke voorwaarden. Zo moet uw dakopbouw in de omgeving passen en moet u rekening houden met het woongenot van uw buren.

Wat is een dakopbouw?

Een dakopbouw is een bouwlaag die op de bovenste verdieping van een bestaand gebouw wordt gebouwd. De opbouw kan een nieuwe verdieping, een deel van een bestaand bouwwerk of een uitbreiding van een bestaande verdieping zijn. De opbouw staat direct in verbinding met een bestaande woning en is ook vanuit die woning bereikbaar.

Voorwaarden

Een dakopbouw moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De voorwaarden uit het van uw wijk.
  • Als de dakopbouw niet in het bestemmingsplan past, wordt gekeken naar de specifieke stedenbouwkundige situatie ter plaatse en de Haagse bezonningsnorm. In deze norm is vastgelegd dat de gevels van woningen op 19 februari (en 21 oktober), bij een zonhoogte van meer dan 10 graden, minimaal 2 uur zon moeten vangen. Er wordt een meetpunt gehanteerd op 75 centimeter hoogte in het midden van de gevel. Bezonning op de voor- en achtergevel mag bij elkaar worden opgeteld. Als woningen in de bestaande situatie al minder dan 2 uur zon hebben, geldt als uitgangspunt dat de bezonning op de gevels van deze woningen er niet op achteruit mag gaan. Meer informatie over de Haagse bezonningsnorm vindt u in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS180461(Externe link), einde externe link.).
  • De eisen van de welstandscommissie zoals de vorm van de opbouw, de architectuur en het materiaalgebruik. Deze eisen vindt u op Begin link: denhaag.test.acato.nl/welstand, einde link. .

Tips

  • Laat u in een vroeg stadium door de gemeente informeren over dakopbouwen. U kunt daarvoor een afspraak maken met een projectinspecteur.
  • Het is verstandig om uw initiatief al in een vroeg stadium te bespreken met uw buren en/of andere die belang kunnen hebben bij de dakopbouw (bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren).
  • Een dakopbouw biedt kansen voor het duurzamer maken van uw woning. Denkt u daarbij aan extra goede isolatie, zonnepanelen en een groen dak. Een combinatie hiervan is helemaal mooi natuurlijk. Hoe eerder u daarover nadenkt, hoe makkelijker (en goedkoper) het is om dit in uw plannen voor een dakopbouw op te nemen. Meer tips, informatie en goede voorbeelden vindt u op de website van Begin externe link: duurzamestad.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..
  • Ga na of u bij het ontwerpen en aanvragen van uw dakopbouw hulp nodig heeft van een adviseur (zoals een architect).
  • Maak een afspraak met een projectinspecteur voor u uw aanvraag indient. Er kan dan globaal gekeken worden of er nog gegevens ontbreken.
  • De vergunning wordt op naam gesteld van de aanvrager. Staat de vergunning bijvoorbeeld op naam van uw aannemer en krijgt u een conflict, dan mag u het werk niet door een ander laten uitvoeren. Alleen een vergunninghouder krijgt het recht om te bouwen. Daarom is ons advies om de vergunning op uw eigen naam aan te vragen.
  • Het is verstandig om tijdig in overleg te gaan met de Begin link: Welstandscommissie, einde link. van de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het collegebesluit Begin externe link: Beleidsregel bouwkundig splitsen dakopbouwen (RIS270113)(Externe link), einde externe link. . Heeft u een vraag die heel specifiek is voor uw situatie? Maak dan een afspraak met een projectinspecteur. Bel daarvoor met telefoonnummer 14070.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070