Archeologie – Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan parapluherziening Archeologie ligt van 7 januari 2011 ter inzage.

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzageligging (5 november tot en met 16 december 2010) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan parapluherziening Archeologie, is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan ingaande 17 december 2010 onherroepelijk geworden.

Inzage

Vanaf 7 januari 2011 ligt het bestemmingsplan ter inzage in het Begin link: Den Haag Informatiecentrum, einde link. .

Bijlagen

Het bestemmingsplan parapluherziening Archeologie bestaat uit:

Toelichting

(PDF, 84,1 KB)

Regels

(PDF, 45,1 KB)

Plankaart

(PDF, 17,5 MB)

Zie ook:

Raadsvoorstel/-besluit 100, 23 september 2010

(PDF, 1,4 MB)

Voor het printen van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding

(PDF, 1,4 MB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070